Action 

Sędzia komisarz zatwierdził plan restrukturyzacyjny Action, ustalony w postępowaniu sanacyjnym spółki, podał Action.
"Zarząd Action S.A. w restrukturyzacji informuje, iż dziś został poinformowany, o wydaniu przez sędziego komisarza postępowania sanacyjnego Action S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie w sprawie o sygn. akt X GRs 8/16 postanowienia z dnia 4 lipca 2017 r., mocą którego sędzia komisarz, na podstawie art. 315 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, zatwierdził plan restrukturyzacyjny sporządzony w postępowaniu sanacyjnym Action S.A. w restrukturyzacji" - czytamy w komunikacie.
Action poinformował też w odrębnym komunikacie, że sędzia komisarz dokonał zmian składu rady wierzycieli - odwołano z niej Societe Generale S.A. Oddział w Polsce oraz powołano na członka rady PKO Bank Polski. 

Robyg

Spółki z grupy Robyg uznały w przychodach szacunkowo 400 lokali w II kwartale 2017 r., podał Robyg. "Największy udział w liczbie uznanych lokali miały następujące projekty: Apartamenty Villa Nobile około 35%, Stacja Nowy Ursus około 30%, Młody Wilanów około 15%, Słoneczna Morena około 5%"- czytamy w komunikacie.

Polnord

Polnord nabył prawo użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości w Gdańsku, o łącznej powierzchni 40,6 tys. m2, na podstawie umowy przeniesienia, podała spółka. Wcześniej Polnord informował, że zawarł warunkową umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Gdańsku i oczekuje, że dadzą one możliwość wybudowania ok. 276 apartamentów wakacyjnych.

Sare

Sare nabyło 85 udziałów w spółce Marketnews24, stanowiących 83,35% kapitału zakładowego, za łączną kwotę 270 tys. zł, podało Sare. "Spółka Marketnews24 sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji oraz dystrybucji video, a zakup jej udziałów przez emitenta jest wynikiem realizacji postanowień strategii korporacyjnej grupy Sare S.A. dotyczących rozwoju w obszarze video" - czytamy w komunikacie. Wcześniej Sare informowało m.in., że spółka MarketNews24, która tworzy i rozpowszechnia kontent oraz treści wideo, w samym tylko 2016 r. wygenerowała ok. 1 200 materiałów. Mogłaby zatem stanowić mocne wsparcie dla działającego od 2016 r. w ramach spółki MrTarget projektu Video Target.

Getin Noble Bank

Zarząd Getin Noble Banku podjął uchwałę w sprawie ustanowienia publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do łącznej maksymalnej kwoty 750 mln zł, podał bank. Bank planuje, że w ramach programu zrealizuje co najmniej dwie emisje. >>>>  

Wojas

Przychody ze sprzedaży Grupy Wojas wyniosły 108,021 mln zł w okresie styczeń-czerwiec br. i były wyższe o 1,2 w skali roku, poinformowała spółka. >>>> 

Prairie Mining Limited

Prairie Mining Limited uzgodniło z CD Capital Natural Resources Fund III LP warunki inwestycji CD Capital, mającej na celu wsparcie rozwoju projektu Dębieńsko kwotą 2 mln USD, podała spółka. CD Capital obejmie papiery dłużne o wartości 2 mln USD, które następnie - po 1 kwietnia 2018 r. - będą mogły być zamienione na akcje Prairie, podano w komunikacie. Pozyskane środki zostaną wykorzystane "na przyspieszenie rozwoju projektu węgla kamiennego Dębieńsko oraz na wsparcie prac inżynieryjnych przed rozpoczęciem budowy kopalni Jan Karski", podano także.

>>> Zobacz też rekomendacje  

Ronson Development

Ronson Development sprzedał 180 lokali w II kw. 2017 r., czyli o 15% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r., poinformował prezes Tomasz Łapiński. W całym pierwszym półroczu br. sprzedaż sięgnęła 439 lokali, co oznacza wzrost o 21% r/r.  "W drugim kwartale sprzedaliśmy netto 180 lokali, co jest lepszym rezultatem niż w analogicznym okresie przed rokiem, choć już nie tak dobrym jak w I kwartale tego roku, kiedy znaleźliśmy nabywców na 259 lokali. Wynika to przede wszystkim z faktu, że drugi kwartał rozpoczynaliśmy z mocno wyprzedaną ofertą. W ostatnich tygodniach istotnie ją rozbudowaliśmy, wprowadzając do sprzedaży IV etap naszej bestsellerowej inwestycji City Link na Woli w Warszawie oraz uruchamiając przedsprzedaż projektu Miasto Marina we Wrocławiu, w topowej lokalizacji tuż nad samą Odrą. Łącznie w ramach tych projektów realizujemy 519 lokali" – powiedział prezes Tomasz Łapiński, cytowany w komunikacie. 

PlayWay

PlayWay planuje premiery co najmniej 11 gier do 30 września br., wynika z komunikatu spółki. >>>>  

KGHM

KGHM w maju zapłacił 142,248 mln zł podatku od wydobycia niektórych kopalin - wynika z danych Ministerstwa Finansów. >>>> 

Grupa Jaguar

Obrót akcjami Grupy Jaguar na rynku NewConnect został wznowiony dziś, 6 lipca , podała spółka. >>>> 

Komputronik

Zarząd Komputronika postanowił zarekomendować radzie nadzorczej i zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy, aby zysk netto za rok obrotowym 2016, wynoszący 12,14 mln zł, w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy, podała spółka. >>>> 

Kernel Holding

Kernel Holding sfinalizował przejęcie 100% udziałów w przedsiębiorstwie rolniczym na Ukrainie. Cena za 100% udziału w przejmowanym podmiocie to 43,3 mln USD, podała spółka.  >>>> 

Paged 

Akcjonariusz większościowy Pagedu, Mespila Investments Limited, rozważa ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Pagedu oraz zniesienie dematerializacji akcji spółki i wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podał Paged, ujawniając z opóźnieniem informację poufną z 7 czerwca. >>>> 

Dino

Sieć sklepów Dino powiększyła się o 49 nowych sklepów w I poł. 2017 r. wobec wzrostu o 46 punktów sprzedaży rok wcześniej, poinformowała spółka. Według stanu na 30 czerwca 2017 r., sieć Dino liczy łącznie 677 sklepów o powierzchni 257,1 tys. m2., podano także. "Pierwsze półrocze 2017 roku to dobry okres zarówno dla całego rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi, jak i dla segmentu proximity, w którym działa Dino. Konsekwentnie rozwijamy sprzedaż zarówno w nowych sklepach, jak i w istniejących placówkach, kontynuując tendencje widoczne w 2016 r. Mamy zabezpieczonych ponad 400 lokalizacji pod budowę nowych sklepów i cel ponad 1 200 sklepów do końca 2020 roku. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, chcemy zwiększyć liczbę nowo otwartych sklepów. Zwykle najwięcej placówek otwieramy w II połowie roku. W kolejnych miesiącach będziemy więc przyśpieszać dynamikę otwarć nowych marketów" - powiedział prezes Szymon Piduch, cytowany w komunikacie.

Abadon RE

Abadon RE przydzielił 15 tys. obligacji serii 011 o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, o łącznej wartości tj. 15 mln zł, poinformował Murapol. Obligacje o stałym, kwartalnym oprocentowaniu w wysokości 5% w skali roku, zostały objęte przez inwestorów instytucjonalnych w drodze oferty prywatnej, podano także. "Holding Murapol aktywnie korzysta z możliwości finansowania wzrostu swojej działalności jakie stwarza rynek instrumentów dłużnych. Bazując na wiarygodności wypracowanej w ciągu 8 lat aktywności w tym obszarze oraz na transparentności działalności, popartej aktywną polityką informacyjną, z sukcesem występujemy do inwestorów po kapitał. Ich udział w naszym rozwoju jest widoczny w stale poszerzanym zakresie działalności, związanym zarówno z uruchamianiem kolejnych inwestycji nieruchomościowych, jak również wprowadzaniem nowych linii biznesowych" - powiedział prezes Michał Sapota, cytowany w komunikacie.

Newag  

Województwo zachodniopomorskie chce skorzystać z prawa opcji przewidzianej umową i zamówić od Newagu kolejnych 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), w tym 6 trzyczłonowych i 4 czteroczłonowe, podała spółka. Łączna wartość opcji wynosi 122,71 mln zł netto. >>>> 

IMS

- IMS skupi w ramach czwartej transzy skupu akcji własnych 396 349 akcji, płacąc po 3,6 zł za sztukę, podała spółka. Oznacza to, że nie będzie redukcji ofert zbycia akcji, bo spółka mogła w ramach tej transzy kupić do 400 tys. swoich walorów. >>>> 

Orbis

Orbis wprowadza na polski rynek markę MGallery by Sofitel. Pierwszy hotel powstanie we Wrocławiu. >>>> 

Mabion  

Wniosek Mabionu o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój leku biotechnologicznego poprzez opracowanie innowacyjnego przeciwciała monoklonalnego podklasy IgG1 o obniżonej zawartości niekorzystnych glikoform względem leku referencyjnego - skierowanego przeciwko EGFR" został zarekomendowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) do dofinansowania, podał Mabion.