"Na skutek skorzystania z prawa opcji wartość umowy ulega zwiększeniu do kwoty 326 610 000 zł netto. Dostawy EZT stanowiące przedmiot opcji będą wykonywane przez spółkę według ustalonego przez strony harmonogramu, nie później jednak niż do 20 grudnia 2020 r." - czytamy w komunikacie. 

We wrześniu ub. r. województwo zamówiło 17 EZT w Newagu, 12 w wersji trzyczłonowej i 5 w wersji czteroczłonowej za 203,9 mln zł netto.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2013 r.

(ISBnews)