Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem w waluty wirtualne wymieniono ryzyko związane z możliwością utraty środków z powodu kradzieży; ryzyko związane z brakiem gwarancji; ryzyko związane z brakiem powszechnej akceptowalności; ryzyko związane z możliwością oszustwa oraz ryzyko związane z dużą zmianą ceny.

"Ze względu na powyższe rodzaje ryzyka, Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegają przed zakupem „walut” wirtualnych i inwestowaniem w nie środków finansowych. Posiadanie „walut” wirtualnych wiąże się z wieloma rodzajami ryzyka nie tylko dla użytkowników, ale również dla instytucji finansowych" - napisano w komunikacie.

"Kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnieniem ochrony interesów uczestników tego rynku, Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego uznają, że kupowanie, posiadanie i sprzedawanie „walut” wirtualnych przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego byłoby obarczone wysokim ryzykiem i nie zapewniałoby stabilnego i ostrożnego zarządzania instytucją finansową" - dodano.

Zaznaczono jednak, że obrót walutami wirtualnymi nie jest nielegalny.

"Obrót „walutami” wirtualnymi w Polsce nie narusza prawa krajowego ani unijnego" - napisano.

>>> Czytaj też: "Die Welt": Trudno się dziwić, że Polska bardziej liczy na USA niż Europę Zachodnią