Biorąc pod uwagę "wstępne zainteresowanie tych banków dotyczące ewentualnego przejęcia Bieszczadzkiej SKOK", dodaje komunikat, KNF wyznaczyła czas do 31 lipca br. na "ostateczne zajęcie przez te banki stanowiska w przedmiotowej sprawie".

22 czerwca br. KNF podjęła decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie przejęcia Bieszczadzkiej SKOK w Sanoku przez inną kasę i wszczęła postępowanie administracyjne w sprawie zbadania możliwości przejęcia tej kasy przez bank.

Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła zarządcę komisarycznego w Bieszczadzkiej SKOK 19 września 2016 roku. (PAP)