Grupa Kofola  

Grupa Kofola podpisała z Premium Rosa umowę zakupu 100% udziałów firmy i tym samym poszerza portfolio produktów z kategorii zdrowej żywności na rynku polskim, podała spółka.
"Premium Rosa to perspektywiczna firma, która obecnie odnotowuje dwucyfrowe wzrosty sprzedaży. Spółka ma w swoim portfolio dwie marki - Premium Rosa i Nasze Domowe. Działa w segmencie premium i produkuje wysokiej jakości produkty naturalne, takie jak m.in: syropy, soki NFC i konfitury. Właśnie tego rodzaju asortyment, produktów wytwarzanych w oparciu o naturalne składniki i tradycyjne receptury oraz propozycji z kategorii zdrowej żywności, cieszy się coraz większym zainteresowaniem na rynkach europejskich i światowych" - czytamy w komunikacie.
Produkty Premium Rosa można znaleźć w sklepach i supermarketach w Polsce i zagranicą, gdzie cieszą się dużym zainteresowaniem, nawet w tak odległych krajach jak Korea Południowa.

Sfinks Polska

Sfinks Polska podpisał aneks do dokumentu, określającego wstępne warunki możliwego nabycia 100% udziałów firmy, do której należy portal internetowy. Na mocy tego aneksu przysługujący Sfinksowi okres wyłączności negocjacyjnej został przedłużony do 30 września 2017 r., podała spółka. "Ponadto na dzień 14 lipca 2017 r. wskazany został graniczny termin na rozpoczęcie przeglądu przez spółkę sytuacji ekonomicznej oraz prawnej firmy, przy czym w przypadku braku rozpoczęcia ww. procesu we wskazanej powyżej dacie, okres wyłączności negocjacyjnej wygaśnie, a dokument termsheet ulegnie rozwiązaniu" - czytamy także w komunikacie.

Próchnik

Rada nadzorcza Próchnika, działając na wniosek prezesa zarządu, odwołała ze składu zarządu jego członków: Zbigniewa Nasiłowskiego oraz Rafała Czapula, podała spółka. "W związku z powyższym, w chwili obecnej zarząd spółki działa w następującym składzie: pan Julian Kutrzeba – prezes zarządu" - czytamy w komunikacie. Na początku lipca Rafał Bauer złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu Próchnika i został on powołany w skład rady nadzorczej. Do pełnienia funkcji prezesa zarządu został powołany Julian Kutrzeba, dotychczasowy wiceprzewodniczący rady nadzorczej spółki.

>>> Zobacz też rekomendacje      

Komputronik   

Ogłoszone przez Marinera Invest wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Komputronika nie doszło do skutku z powodu nie ziszczenia się warunku zawieszającego, poinformowała spółka. >>>> 

Comp

Akcjonariusz Compu, Jacek Papaj, rozpoczął proces przyspieszonej budowy księgi popytu (procedura ABB), którego celem jest sprzedaż do 200 tys. akcji spółki, uprawniających do 3,37% głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. "Procedurę ABB przeprowadzi Trigon Dom Maklerski S.A. Akcjonariusz zastrzega sobie możliwość zmiany warunków procedury ABB, w tym odwołania lub zakończenia procedury ABB, zmiany terminu realizacji procedury ABB lub liczby oferowanych akcji spółki" - czytamy w komunikacie.

ABS Investment

Obligacje serii B spółki ABS Investment zadebiutują w czwartek 13 lipca na rynku Catalyst, podała spółka.
"Zarząd Giełdy postanawia:
1) określić dzień 13 lipca 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 2 000 obligacji na okaziciela serii B spółki ABS Investment S.A., o wartości nominalnej 1 000 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLABSIN00038";
2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „AIN0421"" - czytamy w komunikacie.  

PKN Orlen

PKN Orlen rozpoczął proces wyboru dostawcy w zakresie budowy siłowni wiatrowej, która ma jednocześnie pełnić funkcję "witacza", masztu reklamowego, poinformowała spółka. Projekt ma być przeznaczony wyłącznie na stacje paliw w sieci koncernu, podano także. >>>> 

Polski Solar Holding

Polski Solar Holding pozyskał 1,8 mln zł w ramach publicznej emisji obligacji serii B, przydzielając w sumie 1 804 obligacji, poinformowała spółka. Polski Solar Holding Sp. z o.o. oferowała 2-letnie obligacje serii B, o wartości nominalnej 1000 zł każda, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,5% w skali roku i odsetkami wypłacanymi kwartalnie. Inwestorzy mogli zapisywać się na obligacje do 6 lipca za pośrednictwem Polskiego Domu Maklerskiego. Obligacje nie trafią na rynek Catalyst.

Redan

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan wyniosła ok. 277 mln zł w I półr. 2017 r. i była niższa o 2% w skali roku, podała spółka. W samym czerwcu br. sprzedaż osiągnęła ok. 51 mln zł (-3% r/r). >>>> 

Bit Evil

Spółka technologiczna Bit Evil zadebiutuje na rynku NewConnect w środę, 12 lipca br., poinformowała firma. >>>> 

PKO BP 

Moody's Investors Service przyznał wstępny długoterminowy rating (P)A3 dla programu emisji euroobligacji PKO Banku Polskiego, podał bank. >>>> 

PGE

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia przez Polską Grupą Energetyczną (PGE) kontroli nad EDF Polska. Urząd wskazał, że niezbędne jest przeprowadzenie analiz rynkowych. >>>> 

BOŚ

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zamierza przeprowadzić emisję obligacji podporządkowanych serii AA o wartości do 100 mln zł, z siedmioletnim okresem zapadalności oraz z prawem banku do dokonania przedterminowego wykupu wszystkich obligacji w terminie 5 lat od daty emisji, za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) (opcja call), podał bank. "Łączna wartość nominalna obligacji podporządkowanych emitowanych w ramach nowej emisji będzie wynosiła nie więcej niż 100 000 000 zł. W ramach ww. emisji, emitent wyemituje co najmniej dwie serie obligacji" - czytamy w komunikacie.  

Fat Dog Games

Fat Dog Games planuje wydanie pięciu nowych gier, podała spółka. Wydawca cały czas prowadzi negocjacje z wieloma niezależnymi studiami i do końca roku planuje wydawanie coraz większych tytułów, w tym również na konsole, podano także.

Energa  

- Wszystkie tj. dziewięć elektrowni wodnych wystawionych przez Energę wygrało w aukcji OZE, poinformowała spółka. >>>> 

Awbud

Instal-Lublin, spółka zależna Awbudu, podpisała umowę z Budimeksem oraz Técnicas Reunidas S.A.-Turów umowę na dostawę i montaż instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) w ramach realizacji budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów, podał Awbud. Wynagrodzenie zostało ustalone na poziomie 18,7 mln zł plus VAT. >>>>