Sprzeciw - jak podała PK - dotyczy decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 25 czerwca 2014 r., ustanawiającej na 99 lat prawo użytkowania wieczystego do zabudowanego gruntu położonego przy ul. Nowogrodzkiej 46 na rzecz Skarbu Państwa. Decyzja ta została wydana na podstawie dekretu z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na terenie m.st. Warszawy.

"Prokuratura ustaliła jednak, że sprawa ta została już wcześniej rozstrzygnięta inną decyzją ostateczną. W obrocie prawnym istnieje już bowiem decyzja Prezydenta m.st. Warszawy z 19 stycznia 2011 roku, sprostowana postanowieniem Prezydenta m.st. Warszawy z 23 lutego 2011 roku. Na jej mocy prawo użytkowania wieczystego na 99 lat do zabudowanego gruntu położonego przy ulicy Nowogrodzkiej 46 zostało ustanowione na rzecz Grażyny B. i Jolanty K. Decyzja ta nie została zaskarżona i stała się ostateczna" - podano w środowym komunikacie Prokuratury Krajowej.

Wyjaśniono w nim, że w swoim sprzeciwie prokurator wskazał, że decyzja Prezydenta m.st. Warszawy z 25 czerwca 2014 roku została zatem wydana w sprawie już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego. "Przepis ten spełnia rolę gwarancyjną w stosunku do zasady trwałości decyzji administracyjnych wyrażonej w art. 16 kodeksu postępowania administracyjnego. Zasada ta rozciąga się na samą decyzję oraz na sprawę, którą ona załatwia" - zaznaczono.

"W ocenie prokuratora w tej sytuacji wydana przez Prezydenta m.st. Warszawy decyzja z 25 czerwca 2014 roku obciążona jest wadą nieważności, określoną w art. 156 par. 1 pkt 3 kodeksu postępowania administracyjnego. Dlatego też prokurator zaskarżył ją do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie i wniósł o wszczęcie w niniejszej sprawie postępowania z urzędu" - czytamy w komunikacie.

Jak podano, sprzeciw w tej sprawie został wniesiony przez prokuratora wchodzącego w skład specjalnego zespołu prokuratorów podejmujących działania cywilnoprawne i administracyjnoprawne w związku z tzw. dziką reprywatyzacją nieruchomości w Warszawie. Zgodnie z decyzją I Zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego Bogdana Święczkowskiego, od 17 października 2016 r. takie specjalne zespoły prokuratorów funkcjonują w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie oraz w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu.

"Sprawy reprywatyzacji gruntów warszawskich wyjaśniają także doświadczeni prokuratorzy zajmujący się prawem administracyjnym i cywilnym. Systematycznie podejmują oni stosowne kroki prawne zmierzające między innymi do zablokowania nielegalnego obrotu przejętymi nieruchomościami" - mówił, cytowany w komunikacie, Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski, na jednej z konferencji prasowych.

Wszystkie działania podejmowane w sprawach związanych z tzw. dziką reprywatyzacją nieruchomości położonych na terenie m. st. Warszawy koordynowane są w Prokuraturze Krajowej. Pracami zespołu koordynującego kieruje I Zastępca Prokuratora Generalnego - Prokurator Krajowy. W jego skład wchodzą prokuratorzy specjalizujący się w prawie karnym, cywilnym, administracyjnym i gospodarczym. (PAP)