Orange Polska 

Orange Polska bierze udział w negocjacjach z Multimedia Polska, dotyczących nabycia przez Orange 100% udziałów w Multimedia Polska Energia, która świadczy sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom biznesowym i indywidualnym, podała spółka.  >>>>  

Sygnity, mBank 

mBank zwrócił się do Sygnity z żądaniem wykupu 750 sztuk obligacji serii 1/2014 o łącznej wartości nominalnej 7,5 mln zł, w terminie 11 dni od daty otrzymania zawiadomienia, podało Sygnity. >>>>  

Comp

Comp zdecydował o pierwszej emisji obligacji serii I/2017 o wartości nominalnej do 36 mln zł, wynika z uchwały zarządu spółki. "Zarząd spółki podjął uchwałę nr 1 o przeprowadzeniu w ramach programu emisji pierwszej serii obligacji oznaczonej jako I/2017 o łącznej wartości nominalnej w kwocie do 36 000 000 zł oraz przyjęciu projektu warunków emisji obligacji, tj.: - Obligacje emitowane będą jako obligacje na okaziciela, zdematerializowane (niemające postaci dokumentu), zabezpieczone, w trybie art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz.238, z późn. zm), tj. oferty niepublicznej (prywatnej) po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej " - czytamy w uchwale.

>>> Zobacz też rekomendacje   

Getin Noble Bank

Obligacje serii serii PP6-V Getin Noble Banku o łącznej wartości nominalnej 55 mln zł oraz serii PP6-VI Getin Noble Banku o łącznej wartości nominalnej 62 mln będą notowane na Catalyst od piątku, 14 lipca, podała giełda. Obligacje mają wartość nominalną 1 000 zł każda, podano również.

Pelion 

Akcjonariusze Pelionu zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o zniesieniu dematerializacji akcji spółki poprzez przywrócenie im formy dokumentu oraz upoważnieniu zarządu do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zniesienia dematerializacji akcji i wycofania akcji na okaziciela z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wynika z uchwał walnego. >>>>  

Mercor

DFM Doors (wcześniej SP Zero), spółka zależna Mercora, rozpoczęła pod marką DFM produkcję drzwi przeciwpożarowych w nowym zakładzie zlokalizowanym w Opolu, podał Mercor. >>>> 

Cube.ITG

Cube.ITG zawarł z ProService Finteco (Finteco) list intencyjny, którego przedmiotem jest zamiar wstąpienia przez Finteco - w miejsce Cube - do umów z hiszpańską Ingienieria de Software Bancario SL o świadczenie usług oraz umowy handlowej, zawartych w 2015 r., podało Cube. Łączna cena za zbycie praw i obowiązków z umów na rzecz Finteco wyniesie 5 mln zł. >>>>  

Marvipol

Projekt 03, spółka zależna Marvipolu, zawarła z Narodowym Bankiem Polskim (NBP) umowę nabycia gruntu o łącznej powierzchni 0,4 ha, usytuowanego w Warszawie, w dzielnicy Wola za 37,11 mln zł, podała spółka. "Nabyta przez Projekt 03 Nieruchomość przeznaczona będzie na realizację kolejnego w ramach grupy kapitałowej Marvipol projektu deweloperskiego" - czytamy w komunikacie. W marcu br. Marvipol złożył ofertę na zakup tej nieruchomości. W warunkach przetargu określono, że przy wyborze oferty sprzedający będzie kierował się najkorzystniejszą ceną.

Wielton 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna udzieliła Wieltonowi zezwolenia nr 313 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy w Podstrefie Wieluń, poinformowała spółka. >>>>