Poniżej tabela z udziałem eksportu (w proc.):

I-V 2016 I-V 2017
1 Niemcy 27,5 27,4
2 Wlk. Brytania 6,5 6,4
3 Czechy 6,6 6,4
4 Francja 5,9 5,6
5 Włochy 5,1 4,9
6 Holandia 4,3 4,4
7 Rosja 2,6 2,9
8 Szwecja 2,9 2,8
9 USA 2,3 2,7
10 Węgry 2,6 2,7

Poniżej tabela z udziałem importu (w proc.):

I-V 2016 I-V 2017
1 Niemcy 23,4 22,7
2 Chiny 11,8 11,9
3 Rosja 5,5 6,7
4 Włochy 5,6 5,1
5 Francja 4,2 3,9
6 Holandia 3,8 3,9
7 Czechy 3,6 3,7
8 USA 2,9 2,8
9 Belgia 2,6 2,7
10 Wlk. Brytania 2,6 2,3

(PAP)