Poniżej wyniki handlu zagranicznego w okresie styczeń-maj 2017 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku:

wartość zmiana (proc.)
mln EUR
saldo handlu zagranicznego 890,3
eksport 81.149,0 7,0
import 80.258,7 10,1
mln USD
saldo handlu zagranicznego 932,5
eksport 86.264,7 2,4
import 85.332,2 5,4

(PAP)