Oczekiwano końcowego wyliczenia rzędu +0,2 mdm oraz +1,5 proc. rdr.

W maju ceny konsumenta w Niemczech spadły o 0,2 proc. mdm, a rdr wzrosły o 1,4 proc. (PAP Biznes)