Przyjęcie wileńskich lotów będzie dla lotniska w Kownie dużym wyzwaniem. Kowno oprócz zaplanowanej na ten okres obsługi 460 własnych połączeń i 75 tys. pasażerów, będzie musiało obsłużyć ponad 3 tys. połączeń i 300 tys. pasażerów wileńskich.

W celu usprawnienia pracy rozbudowano infrastrukturę lotniska kowieńskiego: wybudowano tu dwa tymczasowe terminale, poszerzono parking samochodowy, zwiększono liczbę połączeń kolejowych i autobusowych na trasie Wilno-Kowno. Na czas remontu pasa startowego pracownicy obsługi przeniosą się z wileńskiego na lotnisko kowieńskie.

Wbrew poczynionym staraniom, by dostosować port lotniczy w Kownie do większego potoku pasażerów, zakłada się, że obsługa podróżnych wydłuży się. Pasażerowie są proszeni o przybycie na lotnisko na dwie godziny przed odlotem.

Nie wyklucza się też problemów na drodze łączącej Wilno z Kownem. W związku z tym uruchomione zostały trzy zespoły dyrekcji dróg, które na bieżąco będą służyły pomocą.

Zakończenie remontu nawierzchni pasa startowego wileńskiego lotniska zaplanowano na 17-18 sierpnia. Pas startowy zbudowany w 1958 r. ostatni raz odnawiany był przed 20 laty. Remont będzie kosztował ok. 25 mln euro.

Wileńskie lotnisko zostało uruchomione w 1932 r. Pierwszym przewoźnikiem, który rozpoczął regularne loty do Wilna, były PLL LOT na trasie Warszawa-Wilno-Ryga-Tallinn. W uroczystości inauguracji połączenia lotniczego z Warszawy do Wilna uczestniczył prezydent Polski Ignacy Mościcki.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)