Jak podał URE, średnie ceny gazu ziemnego wysokometanowego dostarczanego przez PGNiG w stosunku do cen ustalonych w dotychczas obowiązującej taryfie, obniżone zostały o 6,7 proc., zaś gazów zaazotowanych o 6,8 proc.

Nowa taryfa dotyczy odbiorców obsługiwanych przez PGNiG, którzy rocznie zużywają nie mniej niż 25 mln m sześc. gazu.

Od października br. ceny gazu dla największych przedsiębiorstw nie będą już taryfikowane. To efekt wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, rozpoczynającej proces deregulacji cen gazu w Polsce.

Najpierw, od początku stycznia br., z obowiązku taryfikacji zostali zwolnieni hurtownicy dostarczający gaz do wszystkich odbiorców końcowych, z wyjątkiem gospodarstw domowych. Ceny oferowane tej ostatniej grupie zostaną uwolnione dopiero 1 stycznia 2024 r.(PAP)