"Zbyt wcześnie, aby ocenić, czy inflacja nie osiągnie celu na poziomie 2 proc. Nie doszłam do takiego wniosku" - powiedziała Yellen.

"Przyglądamy się inflacji bardzo uważnie. Jesteśmy świadomi, że znajduje się ona poniżej naszego celu" - dodała.

Prezes Fed powiedziała też, że ryzyka dla inflacji są "obustronne" oraz, że podczas gdy w ostatnich kilku miesiącach inflacja jest niska, rynek pracy umacnia się, co może przyczynić się do wzrostu presji płacowej.

W czwartek prezes Fed powiedziała też, że ona i większość członków Fed wciąż uważa, że "rozważne jest pozostanie na ścieżce stopniowego podnoszenia stóp procentowych".

Yellen powiedziała, że niepewność dotycząca polityki fiskalnej jest obecnie "bardzo wysoka" oraz, że - jej zdaniem - globalna gospodarka nie jest odpowiedzialna za niższe ceny.

Prezes FOMC powtórzyła też, że Fed planuje redukcję sumy bilansowej w sposób "powolny i stopniowy".

Yellen powiedziała też, że "osiągnięcie wzrostu gospodarczego na poziomie 3 proc. w kolejnych dwóch latach będzie dużym wyzwaniem" oraz, że wzrost w II kw. 2017 r. będzie "znacząco mocniejszy" niż w I kw. (PAP Biznes)