Play Communications

Cena emisyjna w pierwotnej ofercie publicznej do 121 572 621 istniejących akcji Play Communications - właściciela 100% udziałów P4, operatora sieci Play - została ustalona na 36 zł za akcję, podała spółka w aneksie do prospektu emisyjnego. Łączna wartość oferty może mieć wartość 4,4 mld zł. >>>>  

Wasko

Wasko podpisało 21 umów wykonawczych z następującymi kontrahentami: Eckley Investments, Gladmar Investments, Nashford Investments oraz Rodmer Investments, których przedmiotem jest budowa sieci szerokopasmowej FTTH. Łączna wartość podpisanych umów wynosi 107,4 mln zł netto (132,1 mln zł brutto), podała spółka. >>>>  

>>> Zobacz też rekomendacje  

iFun4all

Gra "Serial Cleaner" autorstwa iFun4all, trafi dzisiaj do użytkowników konsol Microsoft XboxOne oraz posiadaczy komputerów z systemem Windows, Mac OS lub Linux, podała spółka. Jeszcze w tym roku zarząd planuje rozpocząć proces przygotowań do wejścia na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych. >>>> 

HB Reavis

HB Reavis pozyskał 220 mln zł w II transzy obligacji w ramach programu o wartości 500 mln zł, podała spółka. To największa pod względem wartości emisja w historii Grupy i największa wśród wszystkich deweloperów w Polsce w tym roku, podkreślono. "HB Reavis uplasował 4,5-letnie obligacje ze zmiennym kuponem 4,2 p.p. powyżej 6-miesięcznej stawki WIBOR. Po dokonaniu transakcji swap, w której środki pozyskane w walucie polskiej zostały wymienione na euro, koszt pozyskania kapitału dłużnego wyniósł 4,05% w skali roku. Obligacje cieszyły się wysokim popytem ze strony dużej liczby dotychczasowych obligatariuszy, jak i nowych inwestorów. 70% emisji zostało nabyte przez fundusze inwestycyjne, 18% przez banki, a reszta przez klientów korzystających z usług private banking" - czytamy w komunikacie.

Qumak 

Emisja akcji serii L Qumaka, która miała charakter subskrypcji prywatnej nie doszła do skutku, poinformowała spółka.>>>> 

Akcjonariusze Qumaka na nadzwyczajnym walnym zwołanym na 10 sierpnia br. podejmą uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję do 30 mln akcji zwykłych serii M z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Wcześniej spółka poinformowała o niedojściu do skutku emisji akcji serii L. >>>> 

Rada nadzorcza Qumaka powołała na członka zarządu, odpowiedzialnego za obszar sprzedaży i marketingu Tomasza Zygmuntowicza. Jednocześnie rada delegowała swojego przewodniczącego, Wojciecha Włodarczyka, do dalszego czasowego wykonywania czynności jako prezesa zarządu, w okresie od 14 lipca do 7 sierpnia 2017 r., podała spółka. >>>>  

GLG Pharma

GLG Pharma zakończyła prywatną emisję akcji serii F, z której pozyskała zakładaną kwotę 2,93 mln zł, poinformowała spółka. Środki posłużą realizacji projektu TNBC, a także przygotowaniu do rozpoczęcia kolejnych projektów onkologicznych. >>>> 

KGHM Polska Miedź

Prezes KGHM Polska Miedź SA Radosław Domagalski-Łabędzki nie wykluczył, że jego firma będzie szukać możliwości sprzedaży usług na chińskim rynku. Podkreślił, że Chiny to bardzo ważny partner spółki. >>>> 

Torpol, Budimex 

Oferta konsorcjum Torpolu i Budimeksu, warta 597,4 mln zł netto (tj. 734,7 zł brutto), przedstawia najkorzystniejszy dla inwestora bilans kryteriów ceny, czasu realizacji i okresów gwarancji w organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) przetargu na modernizację odcinka linii kolejowej linii nr 133 Trzebinia – Krzeszowice, ocenił Torpol, na który przypada 50% wartości zadania. >>>> 

Gorenje

Akcjonariusze Gorenje zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu na dywidendę 2,43 mln euro, co da wypłatę w wysokości 0,1 euro na akcję, wynika z uchwał walnego. >>>> 

Murapol

Grupa Murapol, w ramach segmentu deweloperskiego prowadzonej działalności, rozpoczęła oferowanie lokali powstających w pierwszym etapie inwestycji Nowa Przędzalnia w Łodzi, poinformowała spółka. Do oferty zostały wprowadzone 202 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 8,2 tys. m2, podano także. "Dobra koniunktura na tym rynku generuje popyt na mieszkania ze strony zarówno łodzian zainteresowanych zakupem lokali, jak i migrujących do tego miasta za pracą z różnych części Polski. My odpowiadamy na te potrzeby i wprowadzamy do sprzedaży drugą inwestycję, a kolejną przygotowujemy. Liczymy, że zaoferowane lokale będą cieszyły się równie dużym zainteresowaniem wśród klientów, co mieszkania z naszego pierwszego łódzkiego projektu - Murapol Widzew" - powiedział prezes Michał Sapota, cytowany w komunikacie.

PGE

Do Elektrowni Turów dotarł stojan - jeden z kluczowych elementów nowobudowanego bloku energetycznego o mocy 450 MW netto, poinformowała PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK). Transport z zakładów Hitachi w Japonii do Europy odbył się drogą morską, a następnie transportem kolejowym, podano także. >>>> 

Neuca

Neuca Med, spółka zależna od Neuki, nabyła 100% udziałów przedsiębiorstwa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus" Gostynin, podała spółka. "Podmiot leczniczy prowadzi działalność w 5 lokalizacjach, na terenie miasta Gostynin oraz powiatu gostynińskiego obejmując swoim zasięgiem ponad 27 tys. pacjentów POZ. Przychodnie oferują również szeroki zakres opieki specjalistycznej i medycyny pracy" - czytamy w komunikacie. Inwestycje w podstawową opiekę medyczną to element strategii budowania przez Neuca własnej sieci przychodni lekarskich. W wyniku przeprowadzonych transakcji sieć przychodni lekarskich Świat Zdrowia zarządza obecnie 63 przychodniami w 7 województwach, podano także.

Celon Pharma

Agencia Farmacéutica Internacional z siedzibą w Gwatemali poinformowała o rejestracji leku Salmex, opracowanego przez Celon Pharma, na rynkach w Gwatemali oraz Salwadorze pod nazwą handlową Ventiflu Discus, podał spółka. "Rejestracja nastąpiła za pośrednictwem partnera biznesowego na mocy zawartego porozumienia handlowego. Rejestracja leku otwiera drogę do komercjalizacji leku na nowych rynkach zamieszkałych przez ponad 22 mln mieszkańców" - czytamy w komunikacie. Spółka podała, że rejestracja na wymienionych dodatkowych rynkach jest zgodna z wdrażaną polityką Celon Pharma w zakresie ekspansji zagranicznej. W maju br. Salmex został zarejestrowany w Kazachstanie, przypomniano.