PZ Cormay może rozpocząć wprowadzanie analizatora Equisse do obrotu w EuropieWarszawa, 17.07.2017 (ISBnews) - PZ Cormay może rozpocząć proces wprowadzania analizatora biochemicznego Equisse do obrotu na rynku polskim i europejskim oraz rozpocząć procedurę zgłoszeniową lub rejestracyjną w krajach, w których jest to wymagane, podała spółka w komunikacie.

"[...] 14 lipca 2017 r. upłynął termin 14 dni od zgłoszenia analizatora biochemicznego Equisse w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce wynikający z ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. W okresie do upływu ww. terminu emitent nie otrzymał z URPL wezwania do uzupełnienia lub poprawienia ww. zgłoszenia. W związku z powyższym spółka może rozpocząć proces wprowadzenia analizatora biochemicznego Equisse do obrotu na rynku polskim i europejskim oraz rozpocząć procedurę zgłoszeniową lub rejestracyjną w krajach, w których jest to wymagane" - czytamy w komunikacie.

PZ Cormay podkreślił, że projekt Equisse to przedsięwzięcie o znaczeniu strategicznym dla spółki.

"W ocenie zarządu spółki komercjalizacja urządzenia może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe spółki" - czytamy także.

Pod koniec maja br. PZ Cormay informował, iż zakłada, że komercjalizacja urządzenia Equisse ma rozpocząć się w III kwartale 2017 r.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)