Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu było 232 posłów, przeciw 191, od głosu wstrzymało się 13 posłów.

Trzy kluby opozycji: PO, Nowoczesnej i PSL wniosły w tej sprawie protest podczas obrad Konwentu Seniorów - poinformował wiceszef klubu PO Andrzej Halicki. Wniosek opozycji o przerwę w obradach został odrzucony.

"Sygnalizowany punkt o ustawie o Sądzie Najwyższym umieszczony w porządku obrad na jutro, został na dzisiaj przeniesiony, na godz. 9.15, w związku z tym (...) wnieśliśmy protest trzech klubów i będziemy domagać głosowania i wyeliminowania tego punktu z porządku obrad" - powiedział Halicki, któremu na konferencji prasowej towarzyszyli: szefowa klubu Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer i wiceszef klubu PSL Marek Sawicki.

Polityk Platformy ocenił decyzję Konwentu Seniorów w sprawie przyspieszenia prac nad nową ustawą o SN jako "zaskakującą i dowodzącą złej woli" Prawa i Sprawiedliwości.

Projekt PiS ustawy o Sądzie Najwyższym wpłynął do Sejmu w ubiegłą środę. Przewiduje m. in. trzy nowe izby SN, zmiany w trybie powoływania sędziów SN i umożliwienie przeniesienia obecnych sędziów SN w stan spoczynku "z wyjątkiem sędziów wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości".

Wiceszef resortu sprawiedliwości Marcin Warchoł poinformował we wtorek rano, że MS "wnikliwie przeanalizował zapisy projektu ustawy o Sądzie Najwyższym". Poinformował, że resort chce zaproponować do projektu dwie poprawki. Jedna z nich przewiduje, że to KRS, a nie minister sprawiedliwości, będzie decydować kadencje których sędziów zostaną wygaszone.

Druga poprawka dotyczy przechodzenia sędziów w stan spoczynku. "KRS będzie decydować o dalszym pozostaniu sędziego, mimo przejścia (sędziego) w stan spoczynku - w przypadku kobiet jest to 60 lat, a w przypadku mężczyzn to jest 65 lat. KRS będzie decydowała o dalszym pełnieniu funkcji przez sędziego, mimo nabycia przez niego wieku emerytalnego, wieku uprawniającego do przejścia w stan spoczynku" - powiedział Warchoł.

Złożenie w Sejmie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym oraz zakończenie w ubiegłym tygodniu prac parlamentarnych nad zmianami w ustawach: o Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych wywołało protesty opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej.

Przeciw planom zmian w sądownictwie protestowało w niedzielę przed Sejmem kilka tysięcy obywateli i przedstawicieli opozycji. Demonstrację zorganizowały partie i środowiska opozycyjne, m.in. PO, Nowoczesna, KOD, Obywatele RP, Partia Razem.

>>> Polecamy: Andrzej Duda i Sąd Najwyższy. Prezydent ma trzy scenariusze