"Przy prognozie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2017 r. na poziomie l02,l proc. i prognozie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r. wynoszącej 3 proc. (20 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń w 2017 r. - 0,6 proc.) - prognozowany wskaźnik waloryzacji w 2018 r. kształtuje się na poziomie 102,7 proc. Koszt waloryzacji ogółem w 2018 r. przy tym wskaźniku szacowany jest na kwotę około 5,4 mld zł" - napisano.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało pierwotnie projekt waloryzacji ze wskaźnikiem na poziomie 102,4 proc. Koszt waloryzacji ogółem w 2018 r. przy tym wskaźniku szacowany jest na kwotę około 4,8 mld zł.

Minister Rozwoju i Finansów w opinii zwrócił uwagę, że aktualne prognozy makroekonomiczne wskazują, iż inflacja emerycka za rok 2017 wyniesie 102,1 proc. wobec dotychczas szacowanej 101,6 proc. "Oznacza to, iż do ustalenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent należy wziąć inflację emerycką, która jest wyższa od inflacji ogółem" - napisano w opinii.

>>> Czytaj też: RPO ostrzega: Sąd Najwyższy stanie się organem afiliowanym przy rządzie [LISTA UWAG]