W kwietniu GUS podał, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł 2,4% PKB na koniec 2016 r. wobec 2,6% PKB rok wcześniej, zaś w ujęciu nominalnym wyniósł 44,74 mld zł wobec 46,2 mld zł rok wcześniej.