Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się w czerwcu wzrostu produkcji rdr o 4,1 proc., a mdm wzrostu 2,8 proc.

Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła rdr o 6,7 proc., a mdm wzrosła o 0,7 proc.

Produkcja przemysłowa w czerwcu wzrosła w 24 spośród 34 działów produkcji przemysłowej - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Wzrost odnotowano m.in. w produkcji maszyn i urządzeń – o 29,8 proc., urządzeń elektrycznych – o 8,6 proc., w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji – o 8,3 proc., w produkcji metali – o 7,6 proc., w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 7,5 proc., w produkcji wyrobów z metali – o 6,2 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 5,9 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 5,9 proc.

Produkcja przemysłowa, źródło: GUS

Produkcja przemysłowa, źródło: GUS

źródło: Materiały Prasowe

Natomiast spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku, wystąpił w 10 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 5,8 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 5,8 proc., w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 4,2 proc.

Natomiast w przypadku produkcji budowlanej odnotowano wzrost produkcji we wszystkich działach budownictwa.

Produkcja przemysłowa, źródło: GUS

Produkcja przemysłowa, źródło: GUS

źródło: Materiały Prasowe

W stosunku do czerwca 2016 roku w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej - wzrost o 27,4 proc., w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty specjalistyczne produkcja wzrosła o 4,0 proc., a w zajmujących się głównie wznoszeniem budynków - o 1,2 proc.

>>> Czytaj też: GUS podał dane o sprzedaży detalicznej w czerwcu

Poniżej wyniki produkcji przemysłowej w maju i czerwcu:

miesiącczerwiec czerwiec maj maj
w ujęciu rdr mdm rdr mdm
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 4,5 2,7 9,1 5,5
górnictwo i wydobywanie -4,7 1,3 2,3 8,6
przetwórstwo przemysłowe 5,0 3,4 9,5 6,3
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2,1 -6,9 9,6 -7,4
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 4,1 3,2 4,6 4,9
PRODUKCJA BUDOWLANA 11,6 16,7 8,4 12,1
/