„Popyt ze strony inwestorów indywidualnych i uprawnionych pracowników wyniósł około 18 mln akcji. Inwestorom indywidualnym przydzielono łącznie 5 980 249 akcji oferowanych, co oznacza że popyt w transzy inwestorów indywidualnych ok. 3-krotnie przewyższył liczbę przydzielonych akcji" – czytamy w komunikacie.

Średnia stopa alokacji zapisów złożonych w pierwszym okresie przyjmowania zapisów (4-7 lipca 2017 r.) od inwestorów indywidualnych wyniosła ok. 36,8%, co przekłada się na ok. 63,2% średnią stopę redukcji. Średnia stopa alokacji zapisów złożonych w drugim okresie przyjmowania zapisów (8-12 lipca 2017 r.) od inwestorów indywidualnych wyniosła ok. 18,4%, co oznacza ok. 81,6% średnią stopę redukcji, podano również.

„Uprawnionym pracownikom przydzielono 157 367 akcji oferowanych, bez redukcji zapisów. Pozostałe 115 435 005 akcji oferowanych, w tym akcje dodatkowego przydziału, przydzielono inwestorom instytucjonalnym" – czytamy dalej.

Zapisanie akcji oferowanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych i uprawnionych pracowników zaplanowane jest na 21 lipca, a na rachunkach papierów wartościowych inwestorów instytucjonalnych przewidziane jest na 26 lipca 2017, podano także.

Przewidywanym pierwszym dniem notowania akcji zwykłych spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest 27 lipca.

 „Zarówno inwestorzy, jak i nasi pracownicy wykazali duże zainteresowanie ofertą publiczną Play. Dla nas jest to sygnał, że doceniają nasze dotychczasowe osiągnięcia i chcą stać się częścią przyszłych sukcesów Play. Czujemy się zobowiązani do dalszego świadczenia obsługi na najwyższym poziomie naszym klientom i jednocześnie zapewnienia atrakcyjnych zwrotów naszym inwestorom" – powiedział prezes Play Jørgen Bang-Jensen, cytowany w komunikacie.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play.

(ISBnews)