"Po jej podpisaniu wartość naszego portfela zamówień wynosi ok. 1,5 mld zł. Czekamy także na podpisanie kolejnych umów w przetargach, w których złożyliśmy najkorzystniejsze oferty, po sfinalizowaniu których nasz portfel zamówień będzie opiewał na ponad 2,2 mld zł. Pozytywnie oceniamy perspektywy dalszego rozwoju rynków naszej działalności i aktywnie poszukujemy kolejnych zadań zarówno w kraju jak i za granicą" - powiedział prezes Wiesław Nowak, cytowany w komunikacie.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie, które obejmuje m.in. wykonanie robót branży konstrukcyjnej, inżynieryjnej, budowlanej, torowej, elektrycznej, teletechnicznej i geologicznej. Prace te mają na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego, skrócenie czasu jazdy pociągów oraz poprawę warunków do przewozu towarów, podano także.

"Podpisaliśmy już w tym roku umowy na ponad 11 mld zł. Każda z nich, podobnie jak dzisiejsza umowa za ponad 370 mln zł na odcinek Częstochowa – Zawiercie, oznacza lepsze podróże w Polsce i sprawny przewóz ładunków. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększają komfort obsługi pasażerów i tworzą – szczególnie na Śląsku – lepsze warunki do przewozu towarów" – podkreślił członek zarządu PKP PLK Arnold Bresch.

Po zakończeniu modernizacji pociągi pasażerskie będą mogły jeździć z prędkością rozkładową do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h. Efektem tego będzie dalsze skrócenie czasu przejazdu z Warszawy przez Częstochowę, w kierunku Katowic, a także poprawa komfortu podróży i lepszy dostęp do transportu kolejowego podróżujących na regionalnej trasie Częstochowa – Katowice, podano również. 

Termin realizacji zadania to 36 miesięcy od daty rozpoczęcia prac.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 343 mln zł w 2016 r.

>>> Czytaj też: Polski dług publiczny drugim najszybciej rosnącym w UE. Wyprzedza nas tylko Łotwa