Poniżej zapadalność zadłużenia krajowego w obligacjach skarbowych na najbliższe 4 lata według stanu na koniec maja (w mln PLN):

2017 38 941
2018 98 725
2019 78 696
2020 69 809

(PAP Biznes)