Poniżej zapadalność zadłużenia zagranicznego (obligacje i kredyty) na najbliższe 5 lat, według stanu na koniec maja (w mln EUR):

2017 919
2018 4 932
2019 7 406
2020 6 991
2021 8 567

(PAP Biznes)