Qumak rozwiązał umowę z Newagiem dot. symulatora za 1,48 mln złWarszawa, 20.07.2017 (ISBnews) - Qumak zawarł porozumienie z Newag na podstawie którego rozwiązano umowę której przedmiotem była dostawa przez spółkę zaawansowanego symulatora pojazdu szynowego Impuls do praktycznej nauki maszynistów w wartości 2,485 mln zł netto, poinformowała spółka.

"Decyzja o zaprzestaniu realizacji kontraktu dla Newagu wynika głównie z faktu, że rozpoznaliśmy dodatkowe ryzyka związane z projektem, m.in. wynikające z jego harmonogramu oraz zmian w zespole wdrożeniowym. Koszty poniesione dotychczas w związku z realizacją symulatora dla Newagu nie przekraczają 20 tys. zł" - powiedział p.o. prezesa Wojciech Włodarczyk cytowany w komunikacie.

Prezes dodał, że za mocy porozumienia obie strony zrzekły się kar umownych i innych roszczeń w tytuły nienależytego wykonania umowy. Obecnie firma skupia się na kluczowych projektach w obrębie działalności podstawowej, a projekty o charakterze R&D zostają zawieszone.

"Ich aktywizacja planowana jest jeszcze w końcówce tego roku. Produkt w postaci symulatora pojazdów szynowych jest własnością spółki i będzie komercjalizowany w oparciu o pipeline rozpoznanych przetargów. Do tego czasu chcemy również zakończyć przebudowę zespołu odpowiedzialnego za produkty symulacyjne" - podsumował Włodarczyk.

Przedmiot umowy miał być zrealizowany do 31.10.2017 r. Umowę rozwiązano ze skutkiem na dzień zawarcia porozumienia. Jednocześnie strony zrzekły się roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy w tym roszczeń o zapłatę kar umownych, podano także.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)