"Jej [umowy] przedmiotem jest wspólne ubieganie się o następujące zamówienia:

a) kompleksowe wykonawstwo robót górniczych dotyczących drążenia chodników, przekopów wyrobisk eksploatacyjnych w kopalniach węgla i rud metali nieżelaznych;

b) kompleksowe wykonawstwo podziemnych tuneli na potrzeby energetyki wodnej;

c) kompleksowe prowadzenie eksploatacji podziemnej w kopalniach rud metali nieżelaznych;

d) prowadzenie innych niż w/w projektów i prac górniczych na terenie Republiki Bośni i Hercegowiny, Republiki Serbii oraz Republiki Czarnogóry" - czytamy w komunikacie.

Na początku strony podejmą wspólne działania celem pozyskania i realizacji następujących kontraktów na: a) wykonawstwo 12-kilometrowego podziemnego przekopu wodnego dla jednej z elektrowni; b) wykonawstwo zaplanowanych chodników górniczych dla kilku kopalń węgla zależących do Elektropriveda Bosnia (ok. 6 km) oraz c) uzyskanie statusu operatora kopalni rud metali nieżelaznych w Bośni, podano także.

Strony ustaliły, że do realizacji poszczególnych kontraktów będą zawierać odrębne umowy realizacyjne, o podpisaniu których Bumech poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, a jej ważność samoczynnie wygasa, jeśli strony nie pozyskają w ciągu pół roku od jej podpisania żadnych kontraktów wykonawczych, podsumowano.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)