Podaż pieniądza M3 wzrosła o ok. 5,9% r: r na koniec czerwca wg analityków[powtórzenie]

Warszawa, 21.07.2017 (ISBnews) - Podaż pieniądza (M3) wzrosła w czerwcu 2017 r. w tempie wolniejszym niż przed miesiącem. Dziesięciu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewa się wzrostu M3 o 5,8-6,5% r/r - średnia wyniosła 5,93%.

Na koniec maja podaż pieniądza (M3) wyniosła 1 263,53 mld zł. Oznacza to wzrost o 0,5% m/m i wzrost o 6,2% w ujęciu rocznym.

NBP poda dane o czerwcowej podaży pieniądza dzisiaj o godz. 14:00.

(ISBnews)