Torpol ma linię gwarancyjną w banku HSBC do 115 mln złWarszawa, 21.07.2017 (ISBnews) - Torpol uzgodnił z HSBC Bank Polska S.A. warunki korzystania z linii gwarancyjnej z limitem do 115 mln zł, podała spółka.

"W ramach ww. limitu, w terminie do 24 listopada 2017 roku, Bank będzie wystawiał na zlecenie emitenta gwarancje przetargowe i gwarancje zwrotu zaliczki udzielane w ramach bieżącej działalności spółki. Emitent ustanowi na rzecz banku zabezpieczenia w szczególności w postaci poddania się egzekucji w trybie art. 777 Kpc do kwoty 172,5 mln zł roku oraz przelew wierzytelności z kontraktu, po wystawieniu przez bank gwarancji zwrotu zaliczki związanej z kontraktem" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała także, że w przypadku wypłaty przez bank na rzecz beneficjenta gwarancji świadczenia wynikającego z danej gwarancji bank ma prawo zwrócenia się do spółki z roszczeniem regresowym.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 770 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)