Nasdaq Comp pozostaje bez zmian na poziomie 6.387 pkt. (PAP Biznes)