GUS podał, że w portach morskich w I półroczu przeładowano 37,1 mln ton ładunków, tj. o 4,4 proc. więcej niż przed rokiem. W czerwcu w portach morskich przeładowano 6,6 mln ton ładunków, tj. o 14,8 proc. więcej niż przed rokiem.

GUS podał, że w lipcu ogólny klimat koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa jest oceniany korzystnie, podobnie jak miesiąc wcześniej.

"W lipcu br. ogólny klimat koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa jest oceniany pozytywnie, podobnie jak przed miesiącem. Nadal korzystne są oceny bieżące dotyczące popytu oraz sprzedaży, a przewidywania w tym zakresie są optymistyczne, nieco lepsze niż w czerwcu br. Nieznacznie pozytywne są diagnozy dotyczące sytuacji finansowej, a prognozy w tym obszarze są optymistyczne, zbliżone do zgłaszanych w czerwcu br. Przedsiębiorcy przewidują możliwość wzrostu zatrudnienia. Ceny usług w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć" - napisano. (PAP Biznes)