DM BOŚ obniżył wycenę LW Bogdanka do 80 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'Warszawa, 25.07.2017 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli cenę docelową akcji Lubelskiego Węgla Bogdanka do 80 zł z 81 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 17 lipca.

Rekomendacja została wydana przy cenie 69,50 zł za akcję. We wtorek około godz. 9:00 kurs wynosił 67,05 zł.

"Zmiany na rynku węgla stanowią fundament naszej pozytywnej oceny perspektyw spółki w długim horyzoncie. W dalszym ciągu sądzimy, że ceny sprzedaży węgla energetycznego realizowane przez spółkę powinny widocznie wzrosnąć w 2018 roku. Oczekujemy odpowiednio
1% i 9% wzrostu ceny węgla w 2017 i 2018 w porównaniu ze średnią ceną w 2016. Przy takich założeniach cenowych i oczekiwaniu, że wolumen sprzedanego węgla osiągnie średnio ok. 9,1 mln ton, przy porównywalnych jednostkowych kosztach produkcji, podtrzymujemy prognozę EBITDA Bogdanki w 2018 roku w wysokości 750 mln zł (599 mln zł w 2016)" – czytamy w raporcie.

(ISBnews)