Oferta Torpolu na 173,4 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu PKP PLKWarszawa, 25.07.2017 (ISBnews) - Oferta Torpolu na 173,4 mln zł netto okazała się najkorzystniejsza w przetargu organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK), podała spółka.

Postępowanie przetargowe polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót dla zamówienia częściowego nr 1 pn. "Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa - Czeremcha - Hajnówka" w ramach postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektów: 1. "Prace na linii kolejowej nr 31, na odcinku gr. województwa - Czeremcha - Hajnówka". 2. "Prace na linii kolejowej nr 32, na odcinku Białystok - Bielsk Podlaski (Lewki)". 3. "Prace na linii kolejowej nr 52, na odcinku Lewki - Hajnówka", podano w informacji.

„Oferta spółki została uznana za najkorzystniejszą łącznie na podstawie kryteriów oceny (całkowita cena brutto - waga 60%, termin realizacji zamówienia - waga 35% oraz doświadczenie personelu wykonawcy - waga 5%). Cena oferty złożonej przez emitenta wynosi 173,4 mln zł netto tj. 213,3 mln zł brutto. Termin realizacji prac budowlanych wskazany w złożonej ofercie został określony na 20 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy" – czytamy w komunikacie.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 770 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)