eTravel ma zgodę UOKiK na przejęcie Travelbank



Warszawa, 26.07.2017 (ISBnews) - eTravel - spółka zależna Netmedia - otrzymała decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) stwierdzającą, że po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego prezes UOKiK wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu 100% udziałów w spółce Bankowe Biuro Podróży Travelbank sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podały Netmedia.

"Pozytywna decyzja Prezesa UOKIK stanowi warunek zawieszający zawartej w dniu 19 maja 2017 r. warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w spółce Travelbank za kwotę 9,5 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z zapisami umowy zapłata za 100% udziałów w spółce Travelbank i związane z tym przeniesienie własności udziałów Travelbank na eTravel nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wydania decyzji, t.j. do 8 sierpnia 2017 r.

Travelbank jest spółką z branży turystycznej, działającą głównie w obszarze sprzedaży biletów lotniczych i rezerwacji hotelowych, koncentrującą się na obsłudze podróży służbowych. Travelbank w 2016 r. osiągnął wartość sprzedanych usług w wysokości 90 136 tys. zł (eTravel skonsolidowane: 453 184 tys. zł), przychody netto w wysokości 27 474 tys. zł (eTravel skonsolidowane: 202 364 tys. zł) i zysk netto w wysokości 504 tys. zł (eTravel skonsolidowany: 3 655 tys. zł). Celem nabycia Travelbank przez eTravel jest konsolidacja rynku, podano także.

Netmedia działa w segmencie nowych technologii, specjalizuje się w e-commerce i nowatorskich systemach informatycznych. Podstawą działań jest internet. Działania Grupy skoncentrowane są na rynku usług turystycznych. Spółka angażuje się również w inne wzrostowe rynki takie jak: nieruchomości, inwestycje alternatywne, usługi lokalizacyjne i usługi finansowe. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)