JSW

Produkcja węgla ogółem Grupy JSW wyniosła ok. 3,78 mln ton w II kwartale 2017 r. i była wyższa o ponad 11% r/r po wyłączeniu produkcji KWK Krupiński i Ruchu Jas-Mos w II kw. 2016 r. oraz KWK Krupiński w I kw. 2017 r., podała spółka. Sprzedaż węgla ogółem wyniosła ok. 3,61 mln ton i była wyższa w porównaniu do 2 II 2016 r. o blisko 11%. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje    

PZ Cormay

Cena emisyjna w ofercie publicznej akcji serii L spółki PZ Cormay została ustalona na 3,24 zł, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego 20 lipca zatwierdziła prospekt emisyjny PZ Cormay w związku z ofertą publiczną akcji serii L.    

Famur

Fugo - spółka zależna Famur Famak (dalej: Famak) zawarła z syndykiem masy upadłości Famago umowę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), wchodzącego w skład Famago za 11,06 mln zł, podał Famur. "Cena nabycia wynosi 11 060 001 zł i została w całości zapłacona. Przedmiot umowy zostanie wydany emitentowi do posiadania w terminie do 31 lipca 2017 r. Zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmuje zakład produkcyjny znajdujący się w Zgorzelcu oraz określone w umowie składniki materialne i niematerialne" - czytamy w komunikacie.

Budimex

Budimex miał 194,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2016 w porównaniu z 146,07 mln zł rok wcześniej, podała spółka. W tym czasie przychody wzrosły r/r do 2 721,77 mln zł z 2 429,7 mln zł. >>>> 

Portfel zamówień Grupy Budimex wyniósł 9,61 mld zł na koniec I półrocza 2017 r., porównaniu do 9,27 mld zł rok wcześniej, podała spółka. >>>> 

Budimex spodziewa się utrzymania pozytywnej dynamiki sprzedaży w segmencie budowlanym Grupy w kolejnych kwartałach, po 10-proc. wzroście r/r w I półroczu, poinformował prezes Dariusz Blocher. Z drugiej strony, utrzymanie w kolejnych okresach poziomu zyskowności porównywalnego do I półrocza może okazać się niemożliwe w związku z rosnącą presję cenową ze strony podwykonawców oraz istotny wzrost płac i cen materiałów, uważa także prezes. >>>>   

Budimex zrealizował cel, jakim było zbudowanie portfela zamówień kolejowych o wartości 1 mld zł, poinformował prezes Dariusz Blocher. >>>> 

Budimex realizuje obecnie ponad 4 tys. mieszkań, poinformował prezes Dariusz Blocher. >>>> 

Inpro

Inpro sprzedało wszystkie 175 mieszkań w ramach osiedla Kwartał Uniwersytecki w Gdańsku, poinformowała spółka. Deweloper rozpoczął prace związane z nowym projektem – Kwartał Uniwersytecki 2. "Prace budowlane na terenie osiedla zostały zakończone w październiku ubiegłego roku, duża część mieszkań została sprzedana jeszcze przed zakończeniem budowy" - czytamy w komunikacie. Inpro rozpoczęło już prace nad kolejną inwestycją w sąsiedniej lokalizacji, która ma być poniekąd kontynuacją projektu. Kwartał Uniwersytecki 2 będzie się składał z jednego dziewięciokondygnacyjnego budynku. W ramach inwestycji powstanie w sumie 96 mieszkań o powierzchni od 31 m2 do 59 m2, podano także. 

Netmedia

eTravel - spółka zależna Netmedia - otrzymała decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) stwierdzającą, że po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego prezes UOKiK wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu 100% udziałów w spółce Bankowe Biuro Podróży Travelbank sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podały Netmedia. >>>>  

Cedrob

Spółka Cedrob złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o pozwolenie na przejęcie kontroli nad Zakładami Mięsnymi Silesia, podał Urząd. >>>>   

Lokum Deweloper

Lokum Deweloper wprowadził do oferty 89 lokali z etapu Vb osiedla Lokum Victoria na Starym Mieście we Wrocławiu, a do końca roku poszerzy ofertę o kolejne 87 lokali z ostatniego etapu Vc, podała spółka. "Osiedle Lokum Victoria cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród kupujących: etapy Ia i Ib zostały już przekazane do użytku mieszkańcom, a 86% lokali z etapów planowanych do ukończenia w 2017 roku (IVa i IVb oraz IIa) zostało sprzedanych. Wraz z uwzględnieniem umów rezerwacyjnych wskaźnik ten rośnie do ponad 90%. Dodatkowo ponad 40% lokali z etapów IIb, III, Va, planowanych do oddania w 2018 roku, znalazło już nabywców (52% przy uwzględnieniu umów rezerwacyjnych)" - czytamy w komunikacie.

Play Communications

Play Communications zadebiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w czwartek, 27 lipca, podała Giełda. Będzie 485. spółką notowaną na głównym rynku GPW oraz 9. debiutem na tym rynku w 2017 roku. >>>> 

Newag

Newag zawarł umowę z PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa w Zamościu na modernizację 10 lokomotyw spalinowych, poinformowała spółka. Szacunkowa łączna wartość umowy wynosi 96,27 mln zł netto, podano także. >>>> 

Comarch

Comarch podjął strategiczną decyzję o wzmocnieniu swojej obecności na rynkach azjatyckich i otworzył spółkę w japońskim Tokio, podała spółka. Oczekuje poprawy przychodów r/r z rynku azjatyckiego wobec ponad 47 mln zł uzyskanych w 2016 roku. >>>> 

PKP Cargo

Przewozy PKP Cargo wzrosły o 13,8% r/r w ujęciu masy towarów i o 11% r/r w ujęciu pracy przewozowej w I półroczu 2017 r., podała spółka, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). >>>> 

P.A. Nova

P.A. Nova zawarła aneks do umowy z IKEA Property Poland jako zamawiającym, który podnosi wartość robót budowlanych związanych z budową sklepu IKEA w Lublinie do 72,33 mln zł netto, podała spółka. >>>> 

ZM Ropczyce

ZM Ropczyce podejmą wszelkie dostępne prawem kroki, aby osoby zaangażowane w nielegalną akcję okupacyjną biura ZM Invest poniosły konsekwencje prawne, podał zarząd w oświadczeniu. >>>> 

Provident Polska

- International Personal Finance (IPF) - właściciel Provident Polska – odnotował łącznie w Polsce i Czechach (czyli swoim regionie Europy Północnej) 28,6 mln GBP zysku przed opodatkowaniem w I poł. 2017 r. wobec 31,2 mln GBP zysku rok wcześniej, co oznacza spadek o 8,3% w skali roku, podała spółka w raporcie. >>>> 

Echo Investment

Echo Investment rozpoczęło realizację I etapu Nowej Dzielnicy, osiedla przy ul. Wodnej 23 w Łodzi, które składać się będzie z 86 mieszkań, poinformowała spółka. Generalnym wykonawcą projektu została firma Mota Engil Central Europe, podano także. 

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) złożyło wniosek w pierwszej fazie procedury rezerwacji mocy przesyłowych w gazociągach, które połączą złoża na Norweskim Szelfie Kontynentalnym przez Danię z Polską, podała spółka. >>>>