Budowane są też trzy nowe nastawnie. Efektem wartych 162 mln zł prac będą sprawniejsze podróże przez CMK.

Jak informuje PKP PLK, zamknięcie na miesiąc (od 10 lipca do 10 sierpnia br.) Centralnej Magistrali Kolejowej na odcinku Idzikowice–Knapówka/Włoszczowa pozwoliło na trzykrotne przyspieszenie robót. Wykonawcy pracują całodobowo równocześnie na dwóch torach. Wykonano już 60 procent zaplanowanych prac.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą na CMK pięć projektów: modernizacja stacji: Olszamowice i Włoszczowa Północ, budowa posterunku w Pilichowicach oraz wymiana sieci trakcyjnej na szlakach: Idzikowice-Opoczno Południe oraz Opoczno Południe–Olszamowice" - informuje spółka.

"Prace na Centralnej Magistrali Kolejowej postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wykonawcy zaangażowali bardzo duży potencjał około 700 osób, wykorzystują nawet 230 maszyn, w tym 17 pociągów sieciowych. Dzięki temu zaawansowanie prac osiągnęło 60 procent. Efektem realizowanych projektów będzie sprawniejsze prowadzenie ruchu pociągów i szybszy przejazd przez zmodernizowane stacje" – powiedział cytowany w komunikacie dyrektor Regionu Centralnego PKP Polskich Linii Kolejowych Piotr Majerczak.

Na stacji technicznej Olszamowice wymieniono już 15 z 17 rozjazdów – elementów, na których następuje rozgałęzianie lub krzyżowanie się torów. Wykonano ponad połowę prac torowych i związanych z montażem sieci trakcyjnej. Budowana jest nastawnia, która będzie wyposażona w komputerowe urządzenia sterowania ruchem. W torach ustawiono już semafory i rozpoczyna się montaż kolejnych elementów urządzeń sterowania ruchem. Inwestycja na stacji Olszamowice pozwoli na przejazd pociągów z prędkością 200 km/h, a w kolejnych latach nawet 230 km/h.

W Pilichowicach planowo postępuje budowa posterunku z nowoczesną infrastrukturą kolejową. Podzielił on szlak Opoczno Południowe-Olszamowice na dwa odcinki. Dzięki temu zwiększa się przepustowość szlaku, a to umożliwi wykorzystanie linii przez większą liczbę pociągów. Posterunek będzie wyposażony w nowoczesne urządzenia, pozwalające na prowadzenie ruchu pociągów z prędkością 200 km/h.

W Pilichowicach trwa zabudowa czterech rozjazdów przystosowanych do przejazdu pociągów z prędkością nawet do 230 km/h – podobnie jak na stacji Olszamowice. Rozjazdy są montowane w trzech blokach i transportowane na specjalnych platformach z wychylnym pudłem. To skraca czas montażu i gwarantuje zachowanie prawidłowych parametrów konstrukcyjnych. Na posterunku Pilichowice kończy się też budowa nowej nastawni oraz montaż urządzeń. Zakończono wymianę słupów trakcyjnych i wywieszanie sieci trakcyjnej.

Modernizacja sieci trakcyjnej na 44-km odcinku między Idzikowicami a Opocznem i Olszamowicami wpłynie na sprawny i bezpieczny przejazd pociągów. Na szlaku Idzikowice–Opoczno Południe zakończono przebudowę i oddano do eksploatacji sieć trakcyjną nad jednym torem. Równocześnie trwa demontaż starej sieci i słupów trakcyjnych przy drugim. Pracuje siedem specjalistycznych pociągów i maszyny do wywieszania sieci. Wykorzystywane są też palownice – urządzenia przygotowujące elementy słupów sieci trakcyjnej oraz ciężki sprzęt. Na 17-km odcinku Pilichowice–Olszamowice zakończono już przebudowę sieci trakcyjnej nad jednym torem. Prace przy modernizacji sieci wykonywane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.

We Włoszczowej zabudowano już 15 z 26 rozjazdów. Trwa przebudowa torów, urządzeń sterowania ruchem i sieci trakcyjnej. Powstaje nowa nastawnia, która będzie wyposażona w nowoczesne urządzenia sterowania. Prace zapewnią sprawny przejazd pociągów z prędkością 200 km/h i jak w poprzednich lokalizacjach, z możliwością zwiększenia prędkości do 230 km/h.

Wykonawca przygotowuje już teren do budowy drugiego peronu na stacji Włoszczowa Północ. Będzie też przejście podziemne, które połączy oba perony. Po zakończeniu prac mieszkańcy zyskają wygodniejszy dostęp do kolei.

Prace na Centralnej Magistrali Kolejowej rozpoczęły się wiosną br. i zakończą się do końca roku. Część robót została wykonana bez ograniczeń w ruchu pociągów. Również po 10 sierpnia wykonawcy będą kontynuować prace, bez wpływu na rozkład jazdy.

Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych na CMK zwiększą możliwości linii dla ruchu pasażerskiego – umożliwią przejazd większej liczby pociągów i dostosują stacje do prędkości 200, a następnie 230 km/h.

Zapewnienie sprawnej i bezpiecznej jazdy przez Centralną Magistralę Kolejową to gwarancja dobrych podróży nie tylko między głównymi miastami, Warszawą a Krakowem, Katowicami i Wrocławiem, ale też lepsze połączenia między regionami i mniejszymi ośrodkami kraju.

Inwestycje na CMK są częścią większego zadania „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”.