Opłaty za wniesienie skargi do sądu pracy - wahające się od 300 do 1,2 tys. funtów (1,4 tys. - 5,7 tys. złotych) - zostały wprowadzone w 2013 roku w celu ograniczenia liczby spraw, w których strona skarżąca nie ma realnych szans na zwycięstwo. W trakcie trzech lat liczba rozpatrywanych średnio w ciągu roku spraw spadła aż o 79 proc.

Związki zawodowe oskarżyły rząd o utrudnianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności dla osób o niskich dochodach lub niedysponujących wolnymi środkami pieniężnymi, i domagały się zniesienia opłat i zwrotu wszystkich kosztów poniesionych od czasu wprowadzenia przepisów.

Jak dodano, wprowadzenie wyższych opłat za wniesienie skargi do sądu pracy pośrednio dyskryminowało kobiety, które częściej od mężczyzn składają takie sprawy.

Sekretarz generalny Unison, jednego z największych związków w Wielkiej Brytanii, Dave Prentis ocenił, że wyrok potwierdził, że "rząd działał niezgodnie z prawem". Wskazał, że sprawa dotyczyła "nie tylko kwestii ekonomicznych, ale także prawa konstytucyjnego i zwykłej uczciwości".

Brytyjskie ministerstwo sprawiedliwości zaakceptowało wyrok i zapowiedziało, że natychmiast wstrzyma pobieranie opłat za wnoszenie nowych spraw oraz rozpocznie procedurę zwrotu pobranych w latach 2013-2017 opłat, które szacuje się na ok. 32 mln funtów.

Minister sprawiedliwości Dominic Raab powiedział, że "przy ustalaniu opłat rząd musi brać pod uwagę dostęp do sądów, ale też koszty postępowania i finansowanie sądów".

"Sąd Najwyższy uznał jednak, że nie udało nam się tego odpowiednio zbalansować w tej sprawie" - powiedział. Dodał, że podjęto niezbędne kroki w celu wdrożenia wyroku w życie.