Waterland PE nie zamierza zbyć żadnych akcji Kredyt Inkaso w wezwaniu BestWarszawa, 26.07.2017 (ISBnews) - Waterland Private Equity Investments nie zamierza zbyć żadnych swoich akcji Kredyt Inkaso w odpowiedzi na wezwanie Best oraz zamierza pozostać dominującym akcjonariuszem, podała spółka.

„WPEF VI Holding V B.V. z siedzibą w Bussum, Holandia (WPEF), posiadający bezpośrednio 61,16% akcji spółki, […] poinformował spółkę, że (i) nie zamierza zbyć żadnych swoich akcji w spółce w odpowiedzi na wezwanie oraz (ii) zamierza pozostać dominującym akcjonariuszem spółki" – czytamy w komunikacie.

Na początku lipca Best ogłosił wezwanie na 4 269 961 akcji Kredyt Inkaso, stanowiących 33,01% ogólnej liczby głosów ma walnym zgromadzeniu, po cenie 22 zł za sztukę. Best, jako akcjonariusz Kredyt Inkaso (KI), nie jest zadowolony z wyników tej spółki i poprzez wezwanie zaprasza Waterland Private Equity - głównego akcjonariusza KI - do rozmów o jej przyszłości, poinformował prezes Krzysztof Borusowski.

Na początku września ub.r. WPEF VI Holding V B.V. - należący do Waterland Private Equity Investments B.V. - skupił w wezwaniu na akcje Kredyt Inkaso 7 911 380 walorów, stanowiących ok. 61,16% kapitału spółki. Według wcześniejszych informacji inwestycja w Kredyt Inkaso ma być pierwszą platformą inwestycyjną funduszu w Polsce i największą inwestycją w tym regionie Europy.

Kredyt Inkaso od lat należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami. Jako pierwsza w Polsce zaczęła inwestować w pakiety wierzytelności w 2001 r. Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso rozwija działalność również w Rosji, Rumunii i Bułgarii. Od 2007 r. spółka notowana jest na GPW.

Waterland to niezależny fundusz private equity zarządzający inwestycjami o wartości ponad 4 mld euro.

(ISBnews)