PlayWay objął udziały w spółce Punch Punk, planuje dalsze dokapitalizowanieWarszawa, 27.07.2017 (ISBnews) - PlayWay objął udziały w spółce Punch Punk za 300 tys. zł i i zawarł umowę inwestycyjną dotyczącą jej dalszego dokapitalizowania, poinformowała spółka.

"PlayWay złożyła oświadczenia o przystąpieniu do Punch Punk i objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Punch Punk w zamian za wkład pieniężny w wysokości 300 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Po zakończeniu pierwszego etapu PlayWay będzie posiadał 37,5% udział w kapitale Punch Punk, podano także.

"Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej inwestorzy zobowiązali się objąć nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Punch Punk w zamian za wkłady (pieniężne i niepieniężne)" - czytamy w komunikacie.

Umowa została zawarta między PlayWay a Krzysztofem Grudzińskim oraz 15 podmiotami, podano także.

"Inwestycja została podzielona na 2 etapy: Etap nr 1 – zgodnie z którym w terminie do dnia 31 lipca 2017 roku zostanie dokonane podwyższenie kapitału zakładowego poprzez utworzenie 6 250 udziałów to jest z kwoty 7 500 zł do kwoty 320 000 zł, które zostaną objęte przez inwestorów za wkłady w łącznej wysokości 812 500 zł; Etap nr 2 – zgodnie z którym wszyscy inwestorzy z wyłączeniem PlayWay zobowiązali się do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 320 000 zł do wysokości 400 000 zł poprzez utworzenie 1 600 nowych udziałów i w zamian za wniesienie wkładów pieniężnych w łącznej wysokości 400 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Realizacja drugiego etapu została uzależniona od stworzenia przez Punch Punk prototypu gry „Zodiac" oraz zwiastunu gry, przeznaczonego do promocji w serwisie Kickstarter nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy inwestycyjnej, podano także.

Po zakończeniu II etapu, udział PlayWay w kapitale Punch Punk spadnie do 30%. Krzysztof Grudziński będzie posiadał 30% (wobec 37,5% po pierwszym etapie), zaś udział pozostałych inwestorów 40% (wobec 25% po pierwszym etapie).

PlayWay S.A., który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki. Grupa współpracuje z ponad 40 zespołami twórców gier.

(ISBnews)