"W opinii rady inwestycja w spółkę Dominium, przeprowadzona na tych warunkach, z uwagi na brak przeniesienia na Sfinks prawa do sprawowania kontroli nad Dominium i przez to ograniczony wpływ na obszary możliwych do uzyskania synergii, nie gwarantuje Sfinks uzyskania stopy zwrotu na poziomie założonym w strategii Grupy Sfinks Polska na lata 2017-2022, tj. 25 proc." - napisano w komunikacie.

Pod koniec czerwca Sfinks Polska zakończył negocjacje dotyczące nabycia docelowo akcji Dominium, właściciela sieci ponad 70 restauracji kuchni włoskiej "Gusto Dominium".

Sfinks chciał kupić 3.103.320 akcji, stanowiących docelowo 40 proc. kapitału zakładowego spółki, za łączną kwotę 20 mln zł.

Zakładano wówczas, że transakcja nastąpi do końca tego roku.

W trakcie negocjacji ustalono, że celem jest wprowadzenie akcji Dominium do publicznego obrotu w terminie nie późniejszym niż 7 lat od momentu przeprowadzenia transakcji.

>>> Czytaj też: Do żywności podchodzimy z rezerwą, ale ubieramy się w Internecie. Zwyczaje Polaków w sieci