Dzięki inwestycjom na odcinku Lublin–Stalowa Wola (ponad 105 km) ma wzrosnąć prędkość pociągów i przepustowość linii, tak w przewozach towarowych, jak i pasażerskich. Z kolei elektryfikacja otworzy możliwość przewozu koleją ładunków masowych (np. węgla z kopalni Bogdanka do Elektrowni Połaniec).

Resort podkreśla, że inwestycja przyniesie też korzyści dla pasażerów – skrócenie czasu podróży, zwiększenie komfortu, usprawnienia dla osób z ograniczoną mobilnością. Całkowita wartość inwestycji to ok. 569 mln zł, w tym 393 mln zł stanowią dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

"Ważnym rezultatem inwestycji kolejowych w Polsce Wschodniej będą bardziej efektywne i opłacalne przewozy towarowe, co spowoduje odciążenie dróg, a w konsekwencji ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu samochodowego na środowisko. Oczekujemy także pozytywnego wpływu na przewozy pasażerskie: szybsze, bezpieczne i komfortowe połączenia kolejowe, tak wewnątrz makroregionu, jak i w skali krajowej, powinny zwiększyć mobilność mieszkańców i poprawić dostępność rynków pracy" – powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Projekt jest elementem tzw. Wschodniej Magistrali Kolejowej - linii kolejowych łączących ze sobą miasta wojewódzkie Polski Wschodniej: Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów oraz Kielce.

Prace inwestycyjne w perspektywie finansowej 2014-2020 będą finansowane z kilku źródeł. Są nimi: program Connecting Europe Facility, środki krajowe oraz programy operacyjne: Polska Wschodnia 2014-2020 (8 projektów), Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (4 projekty) i Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 (2 projekty). Łączna wartość wszystkich projektów na Wschodniej Magistrali Kolejowej przekroczy 6,5 mld zł.

Komisja Europejska zatwierdza wkład funduszy europejskich tylko dla największych inwestycji, czyli tych, których koszty kwalifikowane (w transporcie) przekraczają 75 mln euro.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)