Spółka została wpisana w dziale zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe. Chodzi o wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF.

Zawiadomienie zostało złożone w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie.

Jak podała KNF, spółka prowadzi portal kupweksel.pl. Na stronie internetowej portalu można przeczytać, że "platforma kup weksel.pl umożliwia użytkownikom kupno i sprzedaż weksli".