Jego zdaniem, skupiono się w debacie na temat ekstremizmów tak bardzo na islamizmie i skrajnej prawicy, że „zapomniano zupełnie o przestępstwach na tle lewicowym”.

Schroeder przypomniał o długiej historii przemocy na tle skrajnie lewicowym w Niemczech: „Z brutalnym ekstremizmem lewicowym mamy do czynienia od dziesięcioleci. Obecnie przeżywamy ponowne nasilenie przemocy. Należy jednak pamiętać o tym, że skłonność do przemocy była od początku w tym środowisku”.

Naukowiec skomentował rozruchy, które towarzyszyły szczytowi G20 w Hamburgu 7 i 8 lipca. „Przypomniały one społeczeństwu, że istnieje także przemoc skrajnie lewicowa”. Wyraził jednak obawę, że temat „zniknie po kilku tygodniach z debaty publicznej”. W centrum uwagi staną wkrótce „znowu islamizm i ekstremizm prawicowy" - powiedział.

Wykładowca Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego zwrócił również uwagę na „szeroką akceptację“ dla ekstremizmu lewicowego w środowiskach lewicowych. Z jego relacji wynika, iż istnieją ponadto "powiązania" między środowiskiem skrajnie lewicowym a ugrupowaniami politycznymi – np. Zielonymi czy partią Lewica.

Postawę akceptującą dla poglądów skrajnie lewicowych dostrzegł poza tym w częściach społeczeństwa niemieckiego, które „spostrzegają ekstremizm lewicowy inaczej niż ekstremizm prawicowy.“ „Część społeczeństwa niemieckiego podziela poglądy antykapitalistyczne. Podobnie jak środowiska skrajnie lewicowe jest ona nastawiona krytycznie wobec ustroju demokracji parlamentarnej" – powiedział.

Według Schroedera „jest wielu Niemców o nastawieniu liberalno-lewicowym“, którzy „akceptują przemoc skrajnie lewicową“. Uważają oni, że „cele ekstremistów lewicowych są dobre, a cele uświęcają środki“. To nastawienie spowodowało, iż „lewicowi zadymiarze mieli w Hamburgu więcej zwolenników niż przeciwników“ – tłumaczy politolog.

Zupełnie w inny sposób ocenił debatę nad zagrożeniem lewicowym ekstremizmem w Niemczech Peter Ullrich, socjolog Uniwersytetu Technicznego w Berlinie, badacz ruchów społecznych. Zdaniem naukowca po wydarzeniach w Hamburgu powstał „sztuczny, medialny i zupełnie niepotrzebny scenariusz katastroficzny“. „W przededniu szczytu G20 były podsycane emocje – częściowo także przez policję” – powiedział PAP.

Wykładowca uważa, że „zdecydowanie poważniejszym problemem jest ekstremizm prawicowy“. Podtrzymuje ponadto tezę, że „skrajna prawica jest za nierównością ludzi, lewicowa z kolei za równością i solidarnością“.

Ostrzeżenia publiczne przed rosnącym zagrożeniem lewicowym ekstremizmem określił jako „subiektywne prognozy“, które „błędnie umiejscawiają w pełni demokratyczne i zgodne z prawem stanowiska w sferze tego, co nie jest do zaakceptowania“.

Zdaniem socjologa "to przede wszystkim mienie – przykładowo w postaci obiektów kolei państwowej, samochodów luksusowych czy pojazdów militarnych – stanowiło w ostatnich latach cel przemocy lewicowej“. Ludzie natomiast - w mniejszym stopniu.

Rzeczywiste zagrożenie lewicowym ekstremizmem dla społeczeństwa uważa on ponadto za „nieporównywalne mniejsze“ niż zagrożenie ze strony skrajnej prawicy. „Ktoś podsyca tu panikę“ – podsumował Ullrich.

7 i 8 lipca doszło podczas szczytu G20 w Hamburgu do gwałtownych starć demonstrantów antyglobalistycznych, anarchistycznych oraz skrajnie lewicowych z policją. Wydarzenia towarzyszące szczytowi wywołały w Niemczech debatę publiczną na temat zagrożenia lewicowym ekstremizmem.

Z Berlina Dorian Urbanowicz (PAP)