Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 4,8 proc. w czerwcu br. - bez zmian wobec poprzedniego miesiąca, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W czerwcu 2016 r. wynosiła 6,3 proc.

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 821 tys. w czerwcu wobec 828 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w czerwcu 7,7 proc.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec czerwca br. 7,1 proc.

Strefa euro

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 9,1 proc. w czerwcu br. wobec 9,2 proc. miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 10,1 proc.

Konsensus rynkowy wynosił 9,2 proc.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 7,7 proc. w czerwcu - bez zmian wobec poprzedniego miesiąca i wobec 8,6 proc. rok wcześniej.

Najwyższy wskaźnik odnotowano w Hiszpanii: 17,1 proc., a najniższy w Niemczech: 3,8 proc.

>>> Czytaj też: Duże zyski z wynajmowania mieszkania w Polsce. Oto wyniki najnowszego raportu