Dwa banki zainteresowane udziałem w restrukturyzacji Bieszczadzkiej SKOKWarszawa, 31.07.2017 (ISBnews) - Dwa banki są zainteresowane udziałem w procesie restrukturyzacji Bieszczadzkiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

"Biorąc pod uwagę wniosek jednego z tych banków dotyczący ewentualnego przejęcia Bieszczadzkiej SKOK w trybie art. 74c ust. 4 ustawy o skok, Komisja jednogłośnie wyznaczyła termin do dnia 8 sierpnia 2017 r. na ostateczne zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie" - czytamy w komunikacie.

Pod konie czerwca KNF podjęła decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia Bieszczadzkiej SKOK przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową i ogłosiła, że oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Bieszczadzkiej SKOK.

(ISBnews)