Ministerstwo Finansów podało w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa, że dochody z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły na koniec czerwca 886,15 mln zł, co daje 88,6 proc. planu.

Zakładane na 2017 rok wpływy w budżecie mają wynieść 1.000,0 mln zł.