Powstał on poprzez wydzielenie części dotychczasowego personelu i aparatu Urzędu Bezpieczeństwa Państwowego (NBU), w tym jego Państwowego Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego (NCKB).

"Okazało się, że istnieje potrzeba utworzenia samodzielnego urzędu. Będziemy kontynuować to, co robiliśmy w ramach NBU. Oznacza to wsparcie w przypadku ataków cybernetycznych i oczywiście prewencję, by systemy informatyczne infrastruktury o krytycznym znaczeniu odpowiadały współczesnym kryteriom bezpieczeństwa" - oświadczył szef NUKIB Duszan Navratil.

"Urząd Bezpieczeństwa Państwowego był priorytetowo przeznaczony do innych zadań, był przeznaczony do ochrony informacji tajnych i dlatego było oczywiste, że prędzej czy później działalność ta (ochrona bezpieczeństwa cybernetycznego) usamodzielni się, co nastąpiło w bieżącym roku" - dodał.

NUKIB ma obecnie 129 etatów i 118 pracowników, zajmując dotychczasową siedzibę NCKB. Na terenie dawnych koszar wojskowych w Brnie ma powstać do roku 2023 nowy obiekt urzędu, co pozwoli na zwiększenie zatrudnienia do 400 osób.

Jak pisze agencja CTK, ostatnie lata notują wzrostową tendencję internetowych ataków na infrastrukturę informatyczną o krytycznym bądź dużym znaczeniu. Rządowy zespół GovCERT rejestruje około 100 takich incydentów miesięcznie. (PAP)