Spółka Naftor uzyskała specjalny certyfikat po przeprowadzeniu przez SKW postępowania bezpieczeństwa przemysłowego. "Wydane świadectwo jest dokumentem potwierdzającym zdolność spółki Naftor do zapewnienia ochrony informacji niejawnych, a także przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań" – poinformował PERN.

Naftor istnieje od 2004 r. Spółka powstała po wyodrębnieniu ze struktury dawnych Naftobaz – obecnie Operatora Logistycznego Paliw Płynnych (OLPP), największego w Polsce podmiotu specjalizującego się w magazynowaniu paliw płynnych i ich obrocie, który także należy do grupy kapitałowej PERN.

Jak przypomniał PERN, celem powołania spółki Naftor "było utworzenie sprawnie i profesjonalnie funkcjonującej firmy, gwarantującej profesjonalną ochronę baz paliw, należących do OLPP obiektów strategicznych o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego państwa".

W sierpniu 2014 r. Naftor rozszerzył zakres działalności o usługi handlowe w oparciu o koncesję w zakresie obrotu, wytwarzania i magazynowania produktów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym. Spółka prowadzi też specjalistyczne szkolenia, dysponując kadrą instruktorów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa zdobytym w Siłach Zbrojnych, policji i służbach specjalnych.

PERN podał, iż aktualnie Naftor świadczy usługi z zakresu ochrony osób i mienia, a także ochrony przeciwpożarowej w ponad 20 bazach paliw należących do OLPP oraz w 17 obiektach PERN. Obsługuje jednocześnie inne podmioty na terenie Polski, w tym takie spółki, jak Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, Gas Storage Poland i Naftoport.

PERN to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, strategiczna dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, która tłoczy ok. 50 mln ton ropy rocznie z Rosji do rafinerii krajowych - PKN Orlen w Płocku i Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech - PCK Schwedt i Mider Spergau. Spółka zapewnia również transport surowca dostarczanego do Polski drogą morską poprzez gdański Naftoport.

W Gdańsku, oprócz bazy magazynowej, PERN ma uruchomiony w 2016 r. Terminal Naftowy, działający jako hub morski, o pojemności 375 tys. m sześc. ropy.

W Polsce PERN zarządza siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych oraz bazami magazynowymi ropy o pojemności ok. 3,5 mln m sześc., a poprzez OLPP także bazami, gdzie możliwe jest składowanie 1,8 mln m sześc. paliw płynnych. (PAP)