Z przedstawionych danych wynika także, że w pierwszym półroczu bank odnotował wzrost kluczowych kredytów detalicznych o 12,5 procent r/r i wzrost depozytów detalicznych o 7,5 procent. Z kolei depozyty korporacyjne wyniosły 62 mld 302 mln zł (wzrost o 3,7 proc. r/r).

Rekordowy był zwłaszcza wzrost nowych kluczowych kredytów detalicznych o 8,9 mld zł, czyli o 38 procent - mówił wiceprezes zarządu Pekao Tomasz Kubiak. 4,8 mld z tej kwoty, dodał, stanowiły kredyty hipoteczne.

Zwracał uwagę, że właśnie wzrost po stronie kredytów zasadniczo wpłynął na dobre wyniki banku. Dotyczy to zarówno kredytów hipotecznych, jak i konsumenckich.

P.o. prezesa Pekao SA Michał Krupiński podkreślał, że dzięki nowym akcjonariuszom, PZU i PFR, bank może współpracować w ramach największej grupy finansowej w regionie Europy Środkowej, co "daje bankowi nowe możliwości".

"Tworzy to silny potencjał do wzrostu" - zaznaczył. "Równocześnie bank zachowuje możliwość generowania solidnych, powtarzalnych zysków, przy zachowaniu bardzo bezpiecznego ryzyka oraz dyscypliny finansowej" - dodał.

Z przedstawionych na konferencji danych za pierwsze półrocze wynika także, że zysk operacyjny banku wyniósł 1 mld 917 mln zł, co oznaczało wzrost o 6,5 proc. r/r w warunkach porównywalnych. Dochody operacyjne z podstawowej działalności w pierwszym półroczu osiągnęły 3 mld 407 mln zł (wzrost o 2,2 proc. r/r).

Wynik odsetkowy netto w pierwszym półroczu wyniósł 2 mld 251 mln, co oznaczało wzrost o 4,6 proc. r/r. Z kolei wynik z tytułu prowizji i opłat w pierwszym półroczu wyniósł 1 mld 156 mln zł (spadek o 2,1 proc. r/r). Koszty operacyjne w pierwszym półroczu spadły w warunkach porównywalnych o 1,4 proc. w ujęciu rocznym, do 1 mld 594 mln zł.

Jakość aktywów banku jest na wysokim poziomie - zapewniał Tomasz Kubiak. Zwracał uwagę, że wzrost zysku operacyjnego był efektem z jednej strony wzrostu po stronie dochodów, jak redukcji kosztów. Zaznaczył, że głównym źródłem dochodów banku były odsetki i prowizje. Szczególnie duży, podkreślał, był w ostatnim okresie wzrost po stronie odsetek.

Zwrócił zarazem uwagę, że Pekao SA jest bankiem, który płaci 100 proc. dywidendy. "Mimo to udało nam się utrzymać bardzo dobrą dynamikę dochodu odsetkowego" - zaznaczył Kubiak.

Prezes Krupiński mówił też o planach banku. Zwracał uwagę, że Pekao SA jest liderem "jeśli chodzi o finansowanie nieruchomości komercyjnych". Jest też liderem w emisji obligacji, mając pierwsze miejsce w emisji obligacji korporacyjnych.

Ponadto bierze udział w finansowaniu np. transportu publicznego w Łodzi i Jaworznie oraz infrastruktury rekreacyjnej w Krośnie i Stargardzie Szczecińskim.

Krupiński wspominał również o udziale w finansowaniu przejęcia sieci Allegro i sieci Żabka. "Zależy nam, abyśmy budowali silną kompetencję, jeśli chodzi o bankowość korporacyjną" - powiedział. W sektorze bankowości detalicznej zapowiadał m.in. nowy serwis Pekao24.pl na smartfony.

P.o. prezesa powiedział też, że aktualizację strategii banku przedstawi prawdopodobnie podczas prezentacji wyników za III kwartał.

>>> Czytaj też: Strajk w Bank of England. Po raz pierwszy od 50 lat