Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 0,9 proc. rdr, do poziomu 16,8 mld zł, a średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła w lipcu poziom 797,8 mln zł, o 0,9 proc. niższy niż rdr.

Na rynku NewConnect odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 44,6 proc. rdr. W ramach arkusza zleceń wartość obrotu akcjami na rynku alternatywnym GPW wyniosła 93,5 mln zł, co oznacza wzrost o 42,8 proc. rdr.

W lipcu łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 416,6 tys. szt., o 21 proc. mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 237,4 tys. szt., co oznacza spadek o 20,1 proc. wobec lipca 2016 r. Odnotowano wzrost obrotu kontraktami na stopę procentową do poziomu 512 sztuk w lipcu, w porównaniu do 4 sztuk w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 83,7 mld zł na koniec lipca, co oznacza wzrost o 6,2 proc. rdr. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 4,4 proc. rdr, do poziomu 184 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w lipcu 40,8 mld zł i była o 38,1 proc. wyższa rdr.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w lipcu 15,1 TWh, o 225,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 3 proc. osiągając poziom 1 TWh. Z kolei łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w lipcu wyniósł 8,6 TWh, czyli o 2,6 proc. więcej rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną wzrósł o 5,7 proc. na rynku forward do poziomu 6,7 TWh, w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynkach spot i terminowym wyniósł 4,9 TWh, co oznacza wzrost o 59,9 proc. w stosunku do lipca 2016 r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") sięgnął w lipcu 19,2 ktoe, w porównaniu do 0,08 ktoe w lipcu 2016 r.

Kapitalizacja 433 spółek krajowych notowanych na rynku głównym na koniec lipca wyniosła 662,98 mld zł (155,83 mld EUR). Łączna kapitalizacja 485 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na wyniosła 1 385,2 mld zł (325,58 mld EUR).

W lipcu na GPW zadebiutowały spółki Morizon, Getback oraz Play Communications. Łączna wartość ofert spółek debiutujących w lipcu wyniosła ponad 5,12 mld zł.

Na rynku NewConnect w lipcu zadebiutowała spółka Bit Evil, której wartość oferty sięgnęła ponad 2 mln zł.

Na Catalyst w lipcu 2017 r. zadebiutowały obligacje spółki MLP Group o wartości emisji 20 mln EUR.

W lipcu 2017 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, tyle samo, co rok wcześniej. (PAP Biznes)