Rzecznik, w oświadczeniu przekazanym w środę PAP, zaznaczył, że w przypadkach "oświadczenia majątkowego radnego, czy też informacji o spodziewanej cenie mieszkania w ogłoszeniu o sprzedaży, deklaracji spadkowej – nadal można samodzielnie zadeklarować wartość nieruchomości".

Jego zdaniem "nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, która wejdzie w życie 1 września br., będzie dyscyplinować rzeczoznawców majątkowych, czyli osoby profesjonalnie zajmujące się wyceną nieruchomości, do działania w określonych przez prawo formach organizacyjnych".

Podawanie wartości nieruchomości na własne potrzeby pozostaje bez zmian. "Ustawa o gospodarce nieruchomościami nie przewiduje sankcji dla osób, które podają wartość nieruchomości na własne potrzeby lub podczas wypełniania oświadczeń majątkowych, deklaracji podatkowych czy innych czynności. Osoby te nie sporządzają opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego, o której mowa w art. 156 ust. 1." - zaznaczył.

Rzecznik resortu przyznał w rozmowie z PAP, że jego oświadczenie ma związek z pytaniami kierowanymi do resortu oraz z wtorkowym artykułem DGP. "Za samodzielne oszacowanie wartości nieruchomości już od 1 września trzeba będzie zapłacić karę - nawet 50 tys. zł" - napisano w gazecie.

"Ustawa o gospodarce nieruchomościami reguluje m.in. zasady wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego i nie odnosi się do sytuacji, w których wartość nieruchomości deklarowana jest przez osoby prywatne na własny użytek. W takim przypadku każdy zainteresowany może korzystać z usług rzeczoznawców majątkowych, ale nie ma takiego przymusu" - zaznaczył Huptyś.

Zdaniem rzecznika "rzeczoznawca majątkowy powinien prowadzić własną działalność gospodarczą (jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej) lub wykonywać swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę (lub innej umowy cywilno-prawnej u przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie szacowania nieruchomości)".

"Na rzeczoznawców majątkowych, którzy nie stosują się do obowiązku prowadzenia działalności zawodowej w formach przewidzianych w ustawie, może zostać nałożona grzywna - art. 198b ust. 1 pkt 1. Przepis ten odnosi się do wykonywania przez rzeczoznawców majątkowych czynności szacowania nieruchomości w innych formach niż przewidziano to w art. 174 ust. 7 tej ustawy" - wskazał.

Jak przekonywał, "nowelizacja zapewni przejrzystą i stabilną sytuację stronom umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami". Nowe prawo doprecyzowuje również niektóre przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

"Pośrednikiem lub zarządcą powinna być osoba, która realizuje czynności zawodowe odpłatnie, w sposób zorganizowany, ciągły i powtarzalny. Dlatego przyjęto, że pośrednikiem lub zarządcą nieruchomości będzie mógł być wyłącznie przedsiębiorca" - przypomniał.

Natomiast faktyczne czynności zawodowe będą mogły być wykonywane przez osoby fizyczne na podstawie umowy z przedsiębiorcą. "Dzięki temu ograniczone zostanie ryzyko, że pośrednictwem lub zarządzaniem zajmować się będą przypadkowe osoby" - dodał Huptyś.

Rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami oraz zarządca nieruchomości musi dołączyć kopię polisy OC do operatu szacunkowego lub umowy o sporządzenie wyceny nieruchomości, umowy pośrednictwa, umowy o zarządzanie nieruchomością. "Pomoże to w ubieganiu się o odszkodowanie za szkody spowodowane w związku z wykonywaniem czynności rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa lub zarządzania nieruchomościami" - powiedział Huptyś.

Nowelizacja zmienia również mechanizm ustalania standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych. Po wejściu w życie ustawy standardy te będzie ustalał i ogłaszał Minister Infrastruktury i Budownictwa. Ustawa oczekuje na podpis prezydenta.