W środę do Sejmu wpłynął prezydencki projekt nowelizacji ustawy z 2015 roku o wsparciu kredytobiorców, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Zakłada on m.in. dwukrotne podniesienie minimum dochodowego, umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie. Ze składek banków ma też powstać Fundusz Restrukturyzacyjny, który rocznie może kosztować sektor nie więcej niż 3,2 mld zł.

"Bankowy Fundusz Gwarancyjny ocenia pozytywnie propozycje zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych" - napisano w komunikacie BFG dot. projektu nowelizacji ustawy o wsparciu dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Dodano, że projekt ustawy wprowadza rozwiązania mające skłaniać kredytodawców do restrukturyzacji kredytów walutowych poprzez mechanizm motywacji ekonomicznej, które odpowiadają rekomendacji Komitetu Stabilności Finansowej w sprawie kredytów walutowych z 2 czerwca 2017 r.

Według BFG "stopniowa, dobrowolna restrukturyzacja kredytów walutowych, przy wykorzystaniu środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, na nowych, zaproponowanych w nowelizacji warunkach, powinna sprzyjać zapewnieniu stabilności systemu finansowego".

Podkreślono, że wdrożenie projektu będzie służyło zbliżeniu oczekiwań kredytobiorców i banków. "Pozwoli na uwzględnienie zróżnicowanej sytuacji finansowej kredytobiorców i efektywniejsze wykorzystanie środków od kredytodawców, a także na ograniczenie ryzyka w sektorze bankowym" - czytamy.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny działa na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego: gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych zagrożonych bankructwem.

>>> Czytaj też: Atomowa zmiana? Zapadła decyzja o budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce